– Redan för fem år sedan blev jag kontaktad av företaget Seabased, berättar Patric Lidström som är säljchef för verksförsäljning i Sverige. Då ringde deras konstruktör för att förhöra sig om stål till en ”ny typ av havsbaserade generatorer”. Detta utmynnade i vidare diskussioner och vi skickade provplåtar för att Seabased skulle testa vår Domex 355-plåt.

Därefter följde diskussioner med Seabased om plåtval och bearbetning samt även utbildning av konstruktörer och inköpare hos Seabased. Stefan Berglund är nu den säljare som håller i kontakterna med Seabased. 

– Det är väldigt roligt att vara med i ett sådant här innovativt och spännande projekt, säger Stefan Berglund. Särskilt roligt att det är ett hållbart sätt att framställa elektricitet och det ligger ju helt i linje med SSABs vision.

Företaget Seabased är en avknoppning från Uppsala universitet. Det som började som ett forskningsprojekt för studenter har nu blivit ett kommersiellt företag inom vågkraft och både studenter och professorer på universitet jobbar med förtaget. Bakom projektet i Sotenäs står förutom Seabased, också energibolaget Fortum och den svenska Energimyndigheten. 

Sotenäs är det första vågkraftverket som är uppkopplat mot det svenska elnätet. Sex olika transformatorer är placerade på havsbotten och på ytan finns stora bojar som tar tillvara rörelserna i vågorna. Verket uppges vara det första i världen med flera enheter och transformatorer under vattnet.

– SSAB har varit med vid designen av de här gula bojarna som liknar stora munkar, alltså bakverket, säger Stefan Berglund. De är fyra meter i diameter och två meter höga. SSAB har också levererat plåt till betongplattor på botten.

Seabased har flera projekt på gång i utlandet också. På till exempel öar där elpriset är högre och där det är ont om land.  

– Där kan vågkraft bli ett konkurrenskraftigt alternativ, uppger Seabaseds vd Mats Leijon.

Än så länge är det inga stora volymer för SSABs del, några hundra ton, årligen, men förfrågningar finns om större order på över tusen ton, nu när Seabased har fått ett genombrott i andra länder, i flera olika projekt i Afrika. 

SSABs material till vågkraftverken produceras i både Borlänge och Oxelösund och även Tibnor är inblandat i leveranserna.  

– Även om det än så länge är ganska små volymer så är det ändå intressant att få vara med i ett projekt som ligger i framkant när det gäller hållbara och miljövänliga energisystem, säger Stefan Berglund.

Och Patric Lidström hoppas på ett fortsatt gott samarbete med Seabased.

– Vi har en stark position hos Seabased tack vare vår initiala hjälp till företaget. Samarbetet fungerar mycket bra och de känner väl till våra olika kompetenser och erbjudanden. Framöver ska de också gå vår stålkurs för att lära sig mer om vilka produkter vi kan erbjuda.