2015 års klimatmöte i Paris är det 21:a årliga mötet för alla länder som vill vidta åtgärder för klimatet. Det kommer att hållas i Le Bourget, Frankrike, från 30 november till 11 december. Den fruktansvärda terrorattacken i Paris kommer i det här skedet inte att ställa in klimatmötet. För första gången på 20 år av FN-förhandlingar kommer konferensen att försöka nå en rättsligt bindande universell överenskommelse gällande klimatet, med målet att hålla nere den globala uppvärmningen under 2°C. Mötet förväntas locka närmare 50 000 deltagare och 190 länder.

– SSAB stödjer de världsledare som sätter gränsen för den globala uppvärmningen till två grader. Parisförhandlingarna bygger på olika bidrag som bestäms nationellt. Bidragen väntas ge 2,7°C ökning i den globala temperaturen, så förhoppningsvis kan Paris öka ambitionsnivån, säger Maria Långberg, Hållbarhetsdirektör SSAB.

De nationella bidragen är inte jämförbara med varandra. Till exempel har Kina åtagit sig att frikoppla utsläppsökningarna från deras tillväxt av bruttonationalprodukten, medan Europa har gått med på en minskning med minst 40 % från 1990-talets nivåer. Det innebär att Kina ökar sina utsläpp medan Europa minskar dem. Ju mer balanserade de nationella bidragen är, desto mer kommer man att kunna ta konkurrenskraften hos olika företag i åtanke och risken för så kallat koldioxidläckage* minskar. För att effektivt kunna hämma utsläppen globalt krävs det marknadsmekanismer och att det sätts en prislapp på koldioxid. Att nå en mer omfattande klimatöverenskommelse i Paris innebär att större marknader för klimatlösningar skapas.

– Under mer än 50 år har SSAB specialiserat sin produktion på höghållfast stål, som ger våra kunder -30 till 40 % lättare produkter och därigenom minskar bränslekonsumtionen och koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläppen skulle kunna minskas markant genom att uppgradera till höghållfast stål. SSAB har bland de mest koldioxideffektiva fabrikerna i världen, säger Gregoire Parenty, Marknadsdirektör SSAB.

Oavsett vad som händer i Paris är den Europeiska Unionen besluten om att man ska minska utsläppen markant. Höga kostnader förväntas även bland de som presterar bäst. Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till det nya utsläppshandelsdirektivet under sommaren 2015 och nu förhandlar parlamentet och medlemsstaterna om hur man ska skydda koldioxidläckage-sektorer såsom stålindustrin.

– SSAB borde ha en global spelplan och full tilldelning av gratis EU-utsläppsrätter. Men så är nu inte fallet, eftersom kommissionens förslag förespråkar EU:s mandat. Ingen av ståltillverkningsanläggningarna i Europa kan leva upp till riktmärkesnivån för råjärn, och högre elkostnader kompenseras inte i Sverige eller Finland som i vissa andra europeiska länder. Genom att effektivt producera höghållfasta stål bidrar SSAB till att minska koldioxidutsläppen i världen, säger Helena Kivi-Koskinen, chef för Public Affairs SSAB.

*Koldioxidläckage sker när ojämna kostnadsökningar gör att företag flyttar sin verksamhet till andra länder med lägre produktionskostnader.