– Det här är verkligen givande för alla inblandade, säger Thomas Hörnfeldt, som är chef för ett team som arbetar med marknadsutveckling på huvudkontoret i Stockholm. Vi får en hel del gjort som vi inte har hunnit göra tidigare och dessutom reflektioner och synpunkter på vårt arbete från någon som kommer in med friska ögon.

– Jag hoppas att det här ska öppna nya dörrar för mig, säger Ameer Abdulal, som nu arbetar i Thomas Hörnfeldts team sedan tre månader tillbaka med att utveckla processen som handlar om att samla in och analysera hur konkurrenter till SSAB arbetar på marknaden.

Ameer Abdulal and Thomas Hörnfeldt

Initiativ från näringslivet

Projektet kallas ”Äntligen jobb” och är ett initiativ från näringslivet i Sverige för att ge utlandsfödda akademiker en chans att komma in i arbetslivet. Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen som står för alla kostnader. Flera olika företag deltar och hela programmet kommer att utvärderas i mitten på nästa år.
När Thomas Hörnfeldt fick frågan om han kunde tänka sig att ta emot en praktikant så diskuterade han frågan med sitt arbetslag. De identifierade ett antal arbetsuppgifter som var lämpliga och meddelade Arbetsförmedlingen vad de hade för ”kravprofil” på en eventuell praktikant. Fem kandidater vaskades fram och Thomas hade regelrätta intervjuer med dem. Valet föll till slut på Ameer Abdulal som kommer från Syrien och varit i Sverige i nästan två år. Han har en MBA i försäljning och marknadsföring från det Amerikanska universitetet i London och några års erfarenhet av PR och marknadsföringsarbete.

– Jag har sökt arbete på 40 olika företag i Sverige, men ingen har bjudit in mig till en intervju, säger Ameer. Jag hoppas att det ska bli annorlunda när jag efter fyra månader här kan visa upp ett intyg från ett svenskt industriföretag. Jag vill inget hellre än att få ett bra jobb och börja betala skatt här som alla andra.

Ameer säger att han trivs bra på SSAB. Han har mest kontakt med sina kollegor i arbetslaget och han tycker att det är spännande med alla olika kompetenser som finns på kontoret. Han har också hunnit med att besöka Oxelösund och Borlänge.

– På produktionsorterna kändes det som att alla var en enda stor familj, säger Ameer.

Thomas Hörnfeldt är nöjd med sin praktikant och säger att han gärna skulle rekommendera att fler tar emot en praktikant från det här programmet.

– Ameer har fått fart på en process som vi inte hade hunnit med och om en månad när han slutar kommer vi själva att kunna fortsätta att driva de här konkurrentanalyserna vidare. Han har också inspirerat oss att få upp ögonen för att vi ska fokusera ännu mer på marknader i Mellanöstern och Afrika.

Juliet challenges SSAB

Daniel Moe har arbetat två år på SSAB. Han är chef för arbetet med företagets immateriella tillgångar. Immateriella rättigheter – eller IP (Intellectual Properties) som det också kallas – avser inom företagsekonomin förmögenhetsrättsliga tillgångar som inte är fysiska saker, som till exempel varumärken, patent, licensrättigheter och goodwill. Han har fått en praktikant som heter Juliet Mphande, som började för bara några veckor sedan på kontoret i Stockholm.

Juliet Mphande and Daniel Moe– Juliet arbetar med ett strategiskt arbete hos oss, som handlar om att analysera vilket värde vår produktportfölj har. Jag valde min praktikant utifrån ett antal meritförteckningar och valet föll till slut på Juliet. Och redan nu, efter bara några veckor, ser jag värdet av att ha henne här. Hon har redan utmanat oss i några frågor kopplat till hur vi arbetar.

Juliet Mphande kommer ursprungligen från Zambia och har varit i Sverige i ungefär 1,5 år. Hon har både arbetat och studerat under de senaste 15 åren och håller just nu på att slutföra sin masterutbildning i marknadsföring och strategisk kommunikation vid ett universitet i Skottland. Hon har bland annat arbetat med affärsutveckling inom Toyota i Sydafrika och Japan, men också inom gruvindustrin, bank och publicistverksamhet både i England och i Afrika.

– Min första tid här har varit rolig, det är en avspänd atmosfär men ändå verkligen effektiv. Man månar om sina anställda och talar om en balans i arbetslivet, säger Juliet Mphande.

Det var privatlivet som förde Juliet till Sverige. Här har hon precis som många andra fått känna på hur svårt det kan vara att få in en fot i arbetslivet trots att man, som i hennes fall, har en omfattande meritförteckning.

– Jag tror att det är en ovana att se vilka kvalifikationer olika individer faktiskt har, man tror kanske att alla invandrarer är outbildade eller saknar erfarenhet. Det här bemötandet kan också göra att man faktiskt blir starkare och kanske leder det till att man startar eget företag för att hitta en försörjning. Det är också väldigt viktigt att få en bra handläggare på arbetsförmedlingen som har ett bra kontaktnät och ser potentialen hos de arbetssökande. 

Juliet har redan synpunkter på SSAB One-arbetet eftersom principerna bygger på en filosofi som hon känner igen från arbetet inom Toyota.

– ”Lean management” genomsyrar verkligen arbetet i hela Toyota-koncernen och det ska bli intressant att se hur ni arbetar med de här frågorna.

Juliet kommer att stanna fyra månader på SSAB och hon hoppas att det ska bli ett givande och tagande. På sikt hoppas hon få arbeta med strategiska projekt som ökar olika intressenters värde.

– Jag ska försöka lära mig så mycket som möjligt och bli inspirerad. Jag ska också dela med mig av mina erfarenheter och kanske inspirera andra. Jag ser att det finns många talangfulla personer här.

Fler praktikanter kan tas emot

Hittills har sex personer fått praktik på SSAB i det här programmet, i olika delar av organisationen.
– Samtidigt som vi på ett konkret sätt jobbar med integration, så bidrar detta till en ökad mångfald, som är viktigt för vår framgång, säger Tor Bengtsson af Sillén, HR inom SSAB Europe. Många av de positiva och engagerade personer som jag träffat under de här månaderna har haft mycket imponerande meriter från universitet och arbetsliv över hela världen.
SSAB får ta del av deras kompetens under några månader och praktikanterna får ett intyg på vad de har gjort på SSAB, som kanske kan hjälpa dem vidare i karriären.