SSAB och Peab i samarbete
SSAB och Peab i samarbete

Revolutionerande bygg- och anläggningsbransch med utsläppsfritt återvunnet stål ​

Genom att fasa ut traditionellt stål hoppas Peab kunna bidra till en mer hållbar byggindustri och samtidigt hjälpa sina kunder att nå deras mål. Nyligen undertecknade byggföretaget ett leveransavtal för det nya skrotbaserade stålet SSAB Zero™, tillverkat utan fossila koldioxidutsläpp .

Peab är ett av Nordens största bygg- och anläggningsföretag, med ambitiösa mål när det gäller hållbar utveckling. Företaget siktar på att vara klimatneutralt senast 2045 – med delmålet att minska koldioxidintensiteten för insatsvaror med minst 50 procent till 2030.

”Klimatet kan inte vänta”, säger Elisabet Stadler, miljöchef på Peab. ”På Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Vi har ett stort ansvar inom bygg- och anläggningsbranschen, och genom att använda SSAB Zero™ kan vi bidra till att nå målet att bli klimatneutrala 2045. Det är en milstolpe inte bara för Peab utan för hela branschen.”

De flesta av Peabs koldioxidutsläpp härrör från användning av byggmaterial, främst betong, asfalt och stål. Eftersom SSAB Zero™ tillverkas av återvunnet stål och med fossilfri energi har det stor potential att minska Peabs koldioxidutsläpp.

”Med SSAB Zero™ tar vi, och hela byggbranschen, ett ytterligare steg för att bli klimatneutrala 2045.”​

Elisabet Stadler, miljöchef på Peab ​

”Mängden stål vi köper in varierar från år till år, men det står för cirka tio procent av våra uppmätta utsläpp”, säger Elisabet Stadler. ”Inom vissa stålsegment kommer vi att kunna halvera våra koldioxidutsläpp redan inom fem år, och minskningen beror på att vi använder stål med lägre utsläpp.”

Peab tänker börja använda SSAB Zero™ i början av 2024, där cirka hälften av den initiala leveransvolymen på 300 ton används till mikropålar för grundläggning och den andra hälften i byggprojekt. Detta hjälper inte bara Peab, utan även deras kunder, att komma ett steg närmare sina klimatmål.

”Om man exempelvis tittar på klimatavtrycket för en typisk kontorsbyggnad visar det sig att enbart stålet står för cirka 30 procent av byggnadens totala klimatpåverkan”, säger Elisabet Stadler. ”Genom att erbjuda alternativ till traditionellt producerade material, som SSAB Zero™, hjälper vi våra kunder att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de får samma produktkvalitet.”

Genom att fortsätta ersätta traditionella byggmaterial med utsläppssnåla alternativ som SSAB Zero™ hoppas Peab kunna bana väg för en mer hållbar byggbransch. 

Elisabet Stadler, miljöchef Peab ​
SSAB Zero™

Fler kunder om SSAB Zero™

Andra kunder använder också SSAB Zero™. Upptäck hur och varför.

SSAB Zero™

Nästa generations återvunna stål

Vi tar ännu ett steg mot en mer hållbar framtid.

Se alla

Vad är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter.

Är SSAB Zero™ fossilfritt?

SSAB Zero™ är i det närmaste nollutsläppsstål sett till järnframställning, stålframställning och valsning, men inte helt fossilfritt, eftersom råmaterialet är skrot. Det återvunna stålet tillverkades ursprungligen med insats av kol och fossila bränslen.

Hur tillverkas SSAB Zero™-stål?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Zero™ är att mata den elektriska ljusbågsugnen (EAF) med skrot. Värme genereras av en ljusbåge mellan elektroderna. Syre blåses in i ugnen, och kalk och slaggskumbildare tillsätts för att de ska kombineras med föroreningar och bilda slagg. Smält järn hälls ut i en skänk via tapphålet. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är SSAB Zero™-stål.  

När kommer SSAB Zero™ att lanseras på marknaden?

SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Som kund, vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ är att det är ett stål som nästan inte har några koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero-stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Zero™?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Frågor och svar: SSAB Zero™

fråga