Bevisad prestanda

Duroxite® motstår alla typer av slitage inom många olika branscher och användningsområden.

Slitplåt av Duroxite® för en betongblandare

Duroxite® 100

Glidslitage

Slitdel: Skovlar av Duroxite® 101
för en betongblandare Industri: Betong – Kanada
Tillämpning: Betongblandare
2,5 cm tjocka polyuretanskovlar ersattes med 6 mm +10 mm Duroxite® 101
Livslängd: Fem gånger så lång

Duroxite® 200

Kraftigt glidslitage

Slitdel: Slitplåt av Duroxite® 200
Industri: Kolterminal – Kanada
Tillämpning: Kolstup
En konkurrents 6 mm + 6 mm CCO-plåt ersattes med 6 mm + 6 mm Duroxite® 200
Livslängd: Ökade från 6 månader till 30 månader

Duroxite® 300

Extremt glidslitage

Slitdel: Slitplåt av Duroxite ® 300 för en transportör
Industri: Stålgjuteri – Mexiko
Tillämpning: Transportör
Transportörens ursprungliga slitplåt av 38 mm manganstål med volframkarbid blev utsliten på tre månader. Den ersattes med 12 mm + 6 mm Duroxite® 300 som svetsats på 20 mm Hardox® 600.
Efter tre månader uppvisade denna slitplåt en förslitning på endast 0,254 mm.
Livslängd: Livslängden för Duroxite® 300 plåt är cirka två år.

Duroxite® 400

Värme- och metall mot metall-slitage

Slitdel: Låssprint av Duroxite® 400 axeltapp
Industri: Kolgruva – USA
Tillämpning: Släpskopa
En induktionshärdad 4340-axeltapp ersattes med en hårdpåsvetsad axeltapp av Duroxite® 400.
Livslängd: Ökade från 800 till 3500 timmar

Slitplåt av Duroxite® för en släpskopa

Duroxite® 500

Kraftigt stöt- och glidslitage

Slitdel: Linerplåt av Duroxite® 500
Industri: Koppargruva – Kina
Tillämpning: Remdriven maskin
50 mm ZG M13 linerplåt av gjutgods ersattes med 6 mm + 41 mm Duroxite® 500
Livslängd: Ökade från 15 till 45 dagar

HÅRDPÅSVETSNINGSPRODUKTER

Välj rätt påsvetsningsprodukt för att utrustningen och delarna ska prestera och producera på bästa möjliga sätt.