Duroxite® 500

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 500 är en hårdpåsvetsning bestående av en järnbaserad stållegering som läggs på en basplåt av ordinärt stål. Den är avsedd för tillämpningar med en kombination av glid- och stötslitage i både torra och våta (slurry) nötande miljöer. Den fungerar bra vid rumstemperatur eller förhöjda temperaturer upp till 600 oC. Produkten finns med enkla och dubbla skikt.

Duroxite® 500 består av särskilda nötande material som utnyttjar kemin hos en enhetlig glasbildande smälta vilket möjliggör hög underkylning. Hårdpåsvetsningen innehåller en unikt hög andel ultrafin krom-niobrik komplex borkarbidfas med en kornstorlek som förfinats till 500 nm. Borkarbiderna väts helt i en duktil matris, vilket förhindrar förtida delaminering, sprickbildning och överbryggning. Detta resulterar i en produkt med avsevärt längre livslängd som bibehåller hög seghet i tillämpningar med glidslitage och kraftiga stötar. Duroxite® 500 har en bättre kombination av slag- och slitstyrka än en traditionell hårdpåsvetsning med kromkarbid.

Viktiga fördelar

 • Nya Duroxite® 500 är främst avsedd för tillämpningar som involverar nötning och kraftigt stötslitage.
 • Duroxite® 500 hårdpåsvetsning innehåller ultrafina komplexa borkarbider som är 200 gånger finare än primära karbider i traditionella hårdpåsvetsningar med kromkarbid (Duroxite® 100).
 • Slitstyrkan hos Duroxite® 500 är mycket likartad den hos Duroxite® 100 med en viktförlust på max. 0.18 g enligt ASTM G65-procedur A. Duroxite® 500 har också enhetlig slitstyrka ända ned till 75 % av hårdpåsvetsningen.
 • Slagtåligheten hos Duroxite® 500 är sex gånger högre än hos Duroxite® 100 i labbtestet.
 • Har en enhetlig genomgående hårdhet på 67 till 70 HRC för en- och flerskiktspåsvetsning. Bibehåller en hög hårdhet på cirka 60 HRC efter exponering för höga temperaturer upp till 600 °C.

Typiska Användningsområden

Duroxite® 500 är lämpat för användning inom gruvbrytning, kraftproduktion, cement-, oljesands- och ståltillverkning, avfallshantering samt massa- och pappersindustri. Exempel på specifika tillämpningar:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Gruvdrift Schaktutrustning, Krossningsutrustning, Gruvutrustning, Lastarskopor, Linerplåtar till skippar, Slurrypumpar, Transportörkedjor, Linerplåt till matare, skopskär, hårdpåsvetsning av borrverktyg
  Cement Matarskruvar, schaktblad, löphjul, blandardäck, tegelmatriser, vibratorplattor, kultivatorer
  Oljesand Fickor, Matarrännor, Slurryrör, Slurrypumpar
  Muddring Slurryrör
  Kraft Skedformade linerplåtar, Linerplåtar för askhanteringsutrustning
  Jordbruk Sockerrörsknivar och -kvarnar
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Gruvdrift
   Schaktutrustning, Krossningsutrustning, Gruvutrustning, Lastarskopor, Linerplåtar till skippar, Slurrypumpar, Transportörkedjor, Linerplåt till matare, skopskär, hårdpåsvetsning av borrverktyg
   Cement
   Matarskruvar, schaktblad, löphjul, blandardäck, tegelmatriser, vibratorplattor, kultivatorer
   Oljesand
   Fickor, Matarrännor, Slurryrör, Slurrypumpar
   Muddring
   Slurryrör
   Kraft
   Skedformade linerplåtar, Linerplåtar för askhanteringsutrustning
   Jordbruk
   Sockerrörsknivar och -kvarnar

   Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

   Standard dimensioner

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Standardtjocklekar för påsvetsning
    Ett påsvetsat lager
    Flera påsvetsade lager
    Metriska mått Metriska mått
    3 mm på 6 mm 6 mm på 6 mm
    6 mm på 8 mm
    6 mm på 10 mm
    6 mm på 12 mm
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     3 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 8 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 10 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 12 mm

     Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

     Standard plåtstorlekar

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Metriska mått Imperialistiska mått
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Metriska mått
       1.2 m x 2.4 m
       Imperialistiska mått
       4' x 8'
       Metriska mått
       1.5 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       5' x 10'
       Metriska mått
       1.8 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       6' x 10'

       Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

       Mekaniska egenskaper

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Slitegenskaper
        ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
        Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

        (HRC)
        Typisk ythårdhet1)

        (HV)
        Yta
        (g max)
        75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
        (g max)
        Ett påsvetsat lager 67 - 70 925 - 1075 0.25 0.25
        Två påsvetsade lager 67 - 70 925 - 1075 0.18 0.18
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

         2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

         3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

         Mikrostruktur

         Duroxite® 500 hårdpåsvetsning innehåller en ultrafin, komplex borkarbidfas ned till cirka 500 nm i en duktil matris. Andelen borkarbider hålls vanligen på mellan 60 och 70 volymprocent för att bilda en enhetlig hård matris. Analys med svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) av Duroxite® 500-påsvetsningen bekräftar att de fina borkarbiderna består av niobrika borkarbider och kromrika borkarbider som dispergerats i en järnbaserad matris. De ultrafina borkarbiderna är cirka 200 gånger finare än traditionella kromkarbider.

         Toleranser

         Tjocklek

         Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom ±10 % av specificerad tjocklek.

         Planhet

         Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1.5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1.5 m (5’) x 3.0 m (10’). För plåtar som är mer än 1.5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Standardtjocklekar för påsvetsning
          Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
          metriska mått
          Metriska mått 1.5 m x 3.0 m
          8 mm på 5 mm 12 mm
          6 mm på 6 mm 12 mm
          10 mm på 10 mm 6 mm
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           Standardtjocklekar för påsvetsning

           Metriska mått
           8 mm på 5 mm
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardtjocklekar för påsvetsning

           Metriska mått
           6 mm på 6 mm
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardtjocklekar för påsvetsning

           Metriska mått
           10 mm på 10 mm
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått

           1.5 m x 3.0 m
           6 mm

           För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

           Leveranstillstånd

           Duroxite® 500 levereras med obehandlad svets.

           Tillverkning och andra rekommendationer

           Svetsning, skärning, formning och bearbetning

           Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller så kan du be din lokala tekniska kundservice om mer information.

           Säkerhetsåtgärder

           Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.