Duroxite® 200

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 200 består av speciellt utformade nötningsbeständiga material som svetsas på en basplåt av standardstål. Det är lämpligt för applikationer med extremt nötande slitage och högt till måttligt stötslitage. De hårdpåsvetsade materialet består av primära kromrika karbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som fördelas jämnt i en duktil eutekisk austenitmatris. Duroxite® 200 går att få med ett eller två skikt.

  Viktiga fördelar

  • Komplexa multilegeringskarbider är hårdare och finare än kromkarbider och låser ihop de primära kromkarbiderna för att ge bättre slitstyrka
  • Längre livslängd och bättre slitstyrka jämfört med traditionell hårpåsvetsad kromkarbidplåt
  • Den dubbla lager hårdpåsvetsningen bibehåller fullständigt slitagemotstånd i upp till 600 ºC (1100 ºF)

  Typiska Användningsområden

  Duroxite® 200 har ett brett användningsområde inom bland annat gruv-, cement- och stålindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Gruvdrift Stup, linerplåtar, sidoplåtar till transportör, gruvhissar, malmskipar
   Cement Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
   Stål Malmsintring, krossning, grovsållning, trattar i masugnar, ugnar
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Gruvdrift
    Stup, linerplåtar, sidoplåtar till transportör, gruvhissar, malmskipar
    Cement
    Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
    Stål
    Malmsintring, krossning, grovsållning, trattar i masugnar, ugnar

    Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

    Tillgängliga dimensioner

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Standardtjocklekar för påsvetsning
     Ett påsvetsat lager
     Flera påsvetsade lager
     Metriska mått Metriska mått
     3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
     6 mm on 10 mm
     10 mm on 10 mm
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      3 mm on 6 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      6 mm on 6 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      6 mm on 10 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      10 mm on 10 mm

      Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

      Standard plåtstorlekar

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Metriska mått Imperialistiska mått
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1,8 m x 3,0 m 6' x 10'
       2,4 m x 3,0 m 8'x 10'
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Metriska mått
        1.2 m x 2.4 m
        Imperialistiska mått
        4' x 8'
        Metriska mått
        1.4 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        4.6' x 10'
        Metriska mått
        1.5 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        5' x 10'
        Metriska mått
        1,8 m x 3,0 m
        Imperialistiska mått
        6' x 10'
        Metriska mått
        2,4 m x 3,0 m
        Imperialistiska mått
        8'x 10'

        Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

        Mekaniska egenskaper

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Slitegenskaper
         ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
         Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

         (HRC)
         Typisk ythårdhet1)

         (HV)
         Yta
         (g max)
         75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
         (g max)
         Ett påsvetsat lager 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
         Två påsvetsade lager 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

          2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

          3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

          Mikrostruktur

          Mikrostrukturen i Duroxite® 200 består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegerade karbider med en typisk hårdhet på 2500 till 3000 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutekisk austenitmatris, Den typiska volymfraktionen av primära kromrika karbider håller sig mellan 30 och 40 procent med 7-10 procent multilegerade komplexa karbider.

          4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material eller tunnplåt.

          Toleranser

          Tjocklek

          Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

          Planhet

          Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Standardtjocklekar för påsvetsning
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått
           Metriska mått 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 25 41
           6 mm on 6 mm 25
           10 mm on 10 mm 12 25
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

            Leveranstillstånd

            Duroxite® 200 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Svetsning, skärning, formning och bearbetning

            Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.

            Säkerhetsåtgärder

            Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.