Duroxite® 200

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 200 består av speciellt utformade nötningsbeständiga material som svetsas på en basplåt av standardstål. Det är lämpligt för applikationer med extremt nötande slitage och högt till måttligt stötslitage. De hårdpåsvetsade materialet består av primära kromrika karbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som fördelas jämnt i en duktil eutekisk austenitmatris. Duroxite® 200 går att få med ett eller två skikt.

Viktiga fördelar

 • Komplexa multilegeringskarbider är hårdare och finare än kromkarbider och låser ihop de primära kromkarbiderna för att ge bättre slitstyrka
 • Längre livslängd och bättre slitstyrka jämfört med traditionell hårpåsvetsad kromkarbidplåt
 • Den dubbla lager hårdpåsvetsningen bibehåller fullständigt slitagemotstånd i upp till 600 ºC (1100 ºF)

Typiska Användningsområden

Duroxite® 200 har ett brett användningsområde inom bland annat gruv-, cement- och stålindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Gruvdrift Stup, linerplåtar, sidoplåtar till transportör, gruvhissar, malmskipar
  Cement Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
  Stål Malmsintring, krossning, grovsållning, trattar i masugnar, ugnar
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Gruvdrift
   Stup, linerplåtar, sidoplåtar till transportör, gruvhissar, malmskipar
   Cement
   Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
   Stål
   Malmsintring, krossning, grovsållning, trattar i masugnar, ugnar

   Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

   Standard dimensioner

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Standardtjocklekar för påsvetsning
    Ett påsvetsat lager
    Flera påsvetsade lager
    Metriska mått Metriska mått
    3 mm på 6 mm 6 mm på 6 mm
    6 mm på 10 mm
    10 mm på 10 mm
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     3 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 10 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     10 mm på 10 mm

     Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

     Standard plåtstorlekar

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Metriska mått Imperialistiska mått
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      2.4 m x 3.0 m 8'x 10'
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Metriska mått
       1.2 m x 2.4 m
       Imperialistiska mått
       4' x 8'
       Metriska mått
       1.4 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       4.6' x 10'
       Metriska mått
       1.5 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       5' x 10'
       Metriska mått
       1.8 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       6' x 10'
       Metriska mått
       2.4 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       8'x 10'

       Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

       Mekaniska egenskaper

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Slitegenskaper
        ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
        Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

        (HRC)
        Typisk ythårdhet1)

        (HV)
        Yta
        (g max)
        75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
        (g max)
        Ett påsvetsat lager 57 - 60 630 - 700 0.19 0.19
        Två påsvetsade lager 60 - 65 700 - 850 0.12 0.12
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

         2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

         3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

         Mikrostruktur

         Mikrostrukturen i Duroxite® 200 består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegerade karbider med en typisk hårdhet på 2500 till 3000 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutekisk austenitmatris, Den typiska volymfraktionen av primära kromrika karbider håller sig mellan 30 och 40 procent med 7-10 procent multilegerade komplexa karbider.

         4) HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material eller tunnplåt.

         Toleranser

         Tjocklek

         Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom ±10 % av specificerad tjocklek.

         Planhet

         Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1.5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1.5 m (5’) x 3.0 m (10’). För plåtar som är mer än 1.5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Standardtjocklekar för påsvetsning
          Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
          metriska mått
          Metriska mått 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm på 8 mm 25 mm 41 mm
          6 mm på 6 mm 25 mm 38 mm
          10 mm på 10 mm 12 mm 25 mm
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

           Leveranstillstånd

           Duroxite® 200 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

           Tillverkning och andra rekommendationer

           Svetsning, skärning, formning och bearbetning

           Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.

           Säkerhetsåtgärder

           Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.