Duroxite® 300

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 300 är en hårdpåsvetsning bestående av en järnbaserad stållegering som läggs på en basplåt av ordinärt stål. Den är avsedd för tillämpningar med extremt glidslitage i både torra och våta nötande miljöer. Den fungerar bra vid rumstemperatur eller förhöjda temperaturer upp till 600°C. Produkten finns med enkla och dubbla skikt.

Duroxite® 300 består av särskilda nötande material som utnyttjar kemin hos en enhetlig glasbildande smälta vilket möjliggör hög underkylning. Hårdpåsvetsningen innehåller en unikt hög andel ultrafin volfram-niobrik-molybdenrik komplex borkarbidfas med en kornstorlek som förfinats till 500 nm. Borkarbiderna väts helt i en duktil matris, vilket förhindrar förtida delaminering, sprickbildning och överbryggning. Detta resulterar i en produkt med avsevärt längre livslängd som bibehåller hög seghet i krävande tillämpningar med glidslitage. Duroxite® 300 är ett utmärkt alternativ till hårdpåsvetsning av volframkarbid.

Viktiga fördelar

 • Extrem slitstyrka i torra och våta nötande miljöer med hög seghet.
 • Kostnadseffektivt alternativ till volframkarbid med motsvarande livslängd och bättre stöttålighet.
 • Hårdpåsvetsningens tjocklek minskar jämfört med traditionella påsvetsningar, vilket ger en lättare produkt med längre livslängd.
 • Absorberar 25 % mer stötenergi än den traditionella krompåsvetsade plåten, vilket mäts med hjälp av ett kontinuerligt laboratorietest med hög stöttålighet.
 • Det har en jämn, genomgående hårdhet på 67 till 70 HRC för ett eller flera lager hårdpåsvetsningar. Bibehåller en hårdhet på cirka 60 HRC efter exponering för höga temperaturer på upp till 600°C.
 • Bibehåller enhetlig slitstyrka ända ned till 75 % av hårdpåsvetsningen.

Typiska Användningsområden

Duroxite® 300 lämpar sig för användning inom gruvor, cement, oljesand, stålproduktion, kraftproduktion, jordbruk, olja och gas samt byggnation. Nedan följer några typiska tillämpningar:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Gruvdrift Krossvalsar, linerplåtar till skippar, slurryledningar, slurrypumpar, transportörkedjor, linerplåtar till grävskopor
  Cement Fläktblad, deflektorblad, vevkrossar
  Oljesand Mjukfickor, matarrännor, Slurryrör, Slurrypumpar
  Stål Malmfoderstup
  Kraft Skruvmatare, foderplåtar, foder till askhanteringsutrustning
  Jordbruk Slagarsäckarsäckarsäckarskor, Slaggrävarsäckarsäckarskor Slaggningsäckarsäckarskor
  Olja och gas Hydrauliska spräckningspumpar
  Byggindustri Snöplogskor, rivningsverktyg
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Gruvdrift
   Krossvalsar, linerplåtar till skippar, slurryledningar, slurrypumpar, transportörkedjor, linerplåtar till grävskopor
   Cement
   Fläktblad, deflektorblad, vevkrossar
   Oljesand
   Mjukfickor, matarrännor, Slurryrör, Slurrypumpar
   Stål
   Malmfoderstup
   Kraft
   Skruvmatare, foderplåtar, foder till askhanteringsutrustning
   Jordbruk
   Slagarsäckarsäckarsäckarskor, Slaggrävarsäckarsäckarskor Slaggningsäckarsäckarskor
   Olja och gas
   Hydrauliska spräckningspumpar
   Byggindustri
   Snöplogskor, rivningsverktyg

   Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

   Standard dimensioner

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Standardtjocklekar för påsvetsning
    Ett påsvetsat lager
    Två påsvetsade lager
    Metriska mått Metriska mått
    3 mm på 6 mm 6 mm på 6 mm
    6 mm på 8 mm
    6 mm på 10 mm
    6 mm på 12 mm
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     3 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Två påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Två påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 8 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Två påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 10 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Två påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 12 mm

     Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

     Standard plåtstorlekar

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Metriska mått Imperialistiska mått
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Metriska mått
       1.2 m x 2.4 m
       Imperialistiska mått
       4' x 8'
       Metriska mått
       1.5 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       5' x 10'
       Metriska mått
       1.8 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       6' x 10'

       Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

       Mekaniska egenskaper

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Slitegenskaper
        ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
        Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

        (HRC)
        Typisk ythårdhet1)

        (HV)
        Yta
        (g max)
        75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
        (g max)
        Ett påsvetsat lager 67 - 70 925 - 1075 0.10 0.10
        Två påsvetsade lager 67 - 70 925 - 1075 0.10 0.10
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

         2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

         3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

         Mikrostruktur

         Duroxite® 300 hårdpåsvetsning innehåller en ultrafin, komplex borkarbidfas ner till cirka 500 nm i en duktil matris. Den typiska volymfraktionen av borkarbider hålls mellan 60 och 70 % för att bilda en enhetlig hård matris. SEM (skanning elektronmikroskopi)/EDS (Energy Dispersive Spectrometry) av hårdpåsvetsningen med Duroxite® 300 bekräftar att den förfinade borkarbider är volfram-niob-molybdenrika borkarbider och kromrika borkarbider utspridda i en järn- baserad matris. De ultrafina borkarbiderna är cirka 200 gånger finare än traditionella kromkarbider.

         Toleranser

         Tjocklek

         Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom ±10 % av specificerad tjocklek.

         Planhet

         Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1.5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1.5 m (5’) x 3.0 m (10’). För plåtar som är mer än 1.5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Standardtjocklekar för påsvetsning
          Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
          metriska mått
          Metriska mått 1.5 m x 3.0 m
          5 mm på 8 mm 12 mm
          6 mm på 6 mm 12 mm
          10 mm på 10 mm 6 mm
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           Standardtjocklekar för påsvetsning

           Metriska mått
           5 mm på 8 mm
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardtjocklekar för påsvetsning

           Metriska mått
           6 mm på 6 mm
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått

           1.5 m x 3.0 m
           12 mm
           Standardtjocklekar för påsvetsning

           Metriska mått
           10 mm på 10 mm
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått

           1.5 m x 3.0 m
           6 mm

           För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

           Leveranstillstånd

           Duroxite® 300 levereras med obehandlad svets.

           Tillverkning och andra rekommendationer

           Svetsning, skärning, formning och bearbetning

           Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr eller rådfråga din lokala tekniska support.

           Säkerhetsåtgärder

           Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.