Duroxite® 100

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Duroxite® 100 tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål med hjälp av traditionell bågsvetsning. Den hårdpåsvetsade plåten lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage. Den flerskiktade påsvetsningen kan ge fullständigt slitagemotstånd i upp till 350 ºC och en typisk ythårdhet på 55 HRC vid förhöjda temperaturer upp till 540 °C. Duroxite® 100 finns med ett eller flera påsvetsade skikt och upp till 20 mm (3/4”) påsvetsningstjocklek.

Viktiga fördelar

 • Samma slitagemotstånd garanteras ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek
 • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.
 • God formbarhet på grund av.det brutna sprickmönstret på den hårdpåsvetsade ytan.

Typiska Användningsområden

Duroxite® 100 har bred användning inom gruvbrytning, kraftproduktion, cement, muddring, stålproduktion, avfallshantering, glas tillverkning samt massa- och pappersindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Gruvdrift Stup/matare, linerplåt för lastbilsflak, schaktblad, lastarskopor, dragskopor, grävskopor
  Cement Separatorer, utloppskoner för klinkers, stup för sintermalm, utloppskanaler för klinkerkvarnar, trattar
  Muddring Muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp
  Stål Fläktblad/kåpor, vibrerande siktplåtar för koks
  Kraft Kolhanteringsstup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, sorteringskoner, axelfoder, silobunkrar
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Gruvdrift
   Stup/matare, linerplåt för lastbilsflak, schaktblad, lastarskopor, dragskopor, grävskopor
   Cement
   Separatorer, utloppskoner för klinkers, stup för sintermalm, utloppskanaler för klinkerkvarnar, trattar
   Muddring
   Muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp
   Stål
   Fläktblad/kåpor, vibrerande siktplåtar för koks
   Kraft
   Kolhanteringsstup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, sorteringskoner, axelfoder, silobunkrar

   Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

   Standard dimensioner

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Standardtjocklekar för påsvetsning
    Ett påsvetsat lager
    Flera påsvetsade lager
    Metriska mått Metriska mått
    3 mm på 6 mm 6 mm på 6 mm
    5 mm på 8 mm 6 mm på 10 mm
    10 mm på 10 mm
    12 mm på 12 mm
    20 mm på 10 mm
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     3 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 6 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     5 mm på 8 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     6 mm på 10 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     10 mm på 10 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     12 mm på 12 mm
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Ett påsvetsat lager

     Metriska mått
     Standardtjocklekar för påsvetsning

     Flera påsvetsade lager

     Metriska mått
     20 mm på 10 mm

     Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

     Standard plåtstorlekar

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Metriska mått Imperialistiska mått
      1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
      1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
      1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
      1.8 m x 3.0 m 6' x 10'
      2.4 m x 3.0 m 8' x 10'
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Metriska mått
       1.2 m x 2.4 m
       Imperialistiska mått
       4' x 8'
       Metriska mått
       1.4 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       4.6' x 10'
       Metriska mått
       1.5 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       5' x 10'
       Metriska mått
       1.8 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       6' x 10'
       Metriska mått
       2.4 m x 3.0 m
       Imperialistiska mått
       8' x 10'

       Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

       Mekaniska egenskaper

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Slitegenskaper
        ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
        Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

        (HRC)
        Typisk ythårdhet1)

        (HV)
        Yta
        (g max)
        75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
        (g max)
        Ett påsvetsat lager 55 - 57 590 - 630 0.25 0.25
        Två påsvetsade lager 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
        Tre och fler påsvetsade lager 60 - 64 700 - 810 0.18 0.18
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

         2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

         3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

         Mikrostruktur

         Mikrostrukturen i Duroxite® 100 består av en hög andel extremt hårda primära M7C3 kromirka karbider med en typisk hårdhet på1700 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris. Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

         4)HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

         Toleranser

         Tjocklek

         Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom ±10 % av specificerad tjocklek.

         Planhet

         Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1.5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1.5 m (5’) x 3.0 m (10’). För plåtar som är mer än 1.5 m (5’) breda och 3.0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

         Dölj/visa specifika kolumner Redigera
         Välj kolumner att visa
          Standardtjocklekar för påsvetsning
          Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
          metriska mått
          Metriska mått 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
          5 mm på 8 mm 25 mm 41 mm
          6 mm på 6 mm 25 mm 38 mm
          10 mm på 10 mm 12 mm 25 mm
          12 mm på 12 mm 6 mm 16 mm
          Jämför parametrar

          Välj en parameter att jämföra

          Jämförelse

           För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

           Leveranstillstånd

           Duroxite® 100 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

           Tillverkning och andra rekommendationer

           Svetsning, skärning, formning och bearbetning
           Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr, eller kontakta din lokala tekniska support.

           Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid bockning, svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten.

           Säkerhetsåtgärder

           Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.