Duroxite® 100

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Duroxite® 100 tillverkas genom att lägga kromrika, slitstarka material på ett underlag av ordinärt stål med hjälp av traditionell bågsvetsning. Den hårdpåsvetsade plåten lämpar sig för svårt nötande tillämpningar och måttligt till lågt stötslitage. Den flerskiktade påsvetsningen kan ge fullständigt slitagemotstånd i upp till 350 ºC och en typisk ythårdhet på 55 HRC vid förhöjda temperaturer upp till 540 °C. Duroxite® 100 finns med ett eller flera påsvetsade skikt och upp till 20 mm (3/4”) påsvetsningstjocklek.

  Viktiga fördelar

  • Samma slitagemotstånd garanteras ner till 75 % av hårdpåsvetsningens tjocklek
  • Optimal karbidsammansättning som ger en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.
  • God formbarhet på grund av.det brutna sprickmönstret på den hårdpåsvetsade ytan.

  Typiska Användningsområden

  Duroxite® 100 har bred användning inom gruvbrytning, kraftproduktion, cement, muddring, stålproduktion, avfallshantering, glas tillverkning samt massa- och pappersindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Gruvdrift Stup/matare, linerplåt för lastbilsflak, schaktblad, lastarskopor, dragskopor, grävskopor
   Cement Separatorer, utloppskoner för klinkers, stup för sintermalm, utloppskanaler för klinkerkvarnar, trattar
   Muddring Muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp
   Stål Fläktblad/kåpor, vibrerande siktplåtar för koks
   Kraft Kolhanteringsstup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, sorteringskoner, axelfoder, silobunkrar
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    Gruvdrift
    Stup/matare, linerplåt för lastbilsflak, schaktblad, lastarskopor, dragskopor, grävskopor
    Cement
    Separatorer, utloppskoner för klinkers, stup för sintermalm, utloppskanaler för klinkerkvarnar, trattar
    Muddring
    Muddringsrör och pumpar, sugledningar, pumpavlopp
    Stål
    Fläktblad/kåpor, vibrerande siktplåtar för koks
    Kraft
    Kolhanteringsstup, linerplåtar i koltransportörer, siktplåtar i krossar, sorteringskoner, axelfoder, silobunkrar

    Mer information om tillämpningar finns i Duroxite® produktbroschyr.

    Tillgängliga dimensioner

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Standardtjocklekar för påsvetsning
     Ett påsvetsat lager
     Flera påsvetsade lager
     Metriska mått Metriska mått
     3 mm on 6 mm 6 mm on 6 mm
     5 mm on 8 mm 6 mm on 10 mm
     10 mm on 10 mm
     12 mm on 12 mm
     20 mm on 10 mm
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      3 mm on 6 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      6 mm on 6 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      5 mm on 8 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      6 mm on 10 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      10 mm on 10 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      12 mm on 12 mm
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Ett påsvetsat lager

      Metriska mått
      Standardtjocklekar för påsvetsning

      Flera påsvetsade lager

      Metriska mått
      20 mm on 10 mm

      Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

      Standard plåtstorlekar

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Metriska mått Imperialistiska mått
       1.2 m x 2.4 m 4' x 8'
       1.4 m x 3.0 m 4.6' x 10'
       1.5 m x 3.0 m 5' x 10'
       1,8 m x 3,0 m 6' x 10'
       2,4 m x 3,0 m 8' x 10'
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Metriska mått
        1.2 m x 2.4 m
        Imperialistiska mått
        4' x 8'
        Metriska mått
        1.4 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        4.6' x 10'
        Metriska mått
        1.5 m x 3.0 m
        Imperialistiska mått
        5' x 10'
        Metriska mått
        1,8 m x 3,0 m
        Imperialistiska mått
        6' x 10'
        Metriska mått
        2,4 m x 3,0 m
        Imperialistiska mått
        8' x 10'

        Andra plåtstorlekar och kundanpassade tjocklekar kan produceras på begäran.

        Mekaniska egenskaper

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Slitegenskaper
         ASTM G65 – procedur A viktförlust 2)
         Antal påsvetsade lager Typisk ythårdhet1)

         (HRC)
         Typisk ythårdhet1)

         (HV)
         Yta
         (g max)
         75 % av hårdpåsvetsningens djup 3)
         (g max)
         Ett påsvetsat lager 55 - 57 590 - 630 0.25 0.25
         Två påsvetsade lager 59 - 62 675 - 750 0.18 0.18
         Tre och fler påsvetsade lager 60 - 64 700 - 810 0.18 0.18
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          1) Ythårdheten mäts på maskinbearbetad plan yta strax under ytan på hårdpåsvetsningen.

          2) ASTM G65 - procedur A viktförlust är ett standardtest som mäter motstånd mot glidslitage med torr sand/gummihjul. ASTM G65-Procedure A är den strängaste testmetoden,

          3) ASTM G65 -procedur A viktförlust, slitageprov utförs på 75 % djup i påsvetsningsmaterialet för att säkerställa jämn hög slitstyrka från ytan ända ned till 75 % av påsvetsningen.

          Mikrostruktur

          Mikrostrukturen i Duroxite® 100 består av en hög andel extremt hårda primära M7C3 kromirka karbider med en typisk hårdhet på1700 HK4) jämnt fördelade i en duktil eutektisk austenitisk matris. Volymfraktionen av primära karbider hålls mellan 30 och 50 % för att ge en god kombination av slitstyrka och homogen bindning.

          Microstructure Duroxite100

          4)HK är den s k Knoop mikrohårdheten vid provning av mycket sköra material.

          Toleranser

          Tjocklek

          Tjocklekstoleranser totalt och för påsvetsningen kan garanteras inom +10 % av specificerad tjocklek.

          Planhet

          Plåtens planhetstolerans kan garanteras inom ± 3 mm (±1/8 ”) över 1,5 m (5’) plåtlängd för plåtdimensioner som är lika med eller mindre än 1,5 m (5’) x 3,0 m (10’). För plåtar som är mer än 1,5 m (5’) breda och 3,0 m (10’) långa gäller följande planhetsgarantier.

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Standardtjocklekar för påsvetsning
           Planhetstolerans över 1.5 m plåtlängd,
           metriska mått
           Metriska mått 1.8 m x 3.0 m 2.4 m x 3.0 m
           5 mm on 8 mm 25 41
           6 mm on 6 mm 25
           10 mm on 10 mm 12 25
           12 mm on 12 mm 6 16
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            För kundanpassade storlekar fråga din lokala försäljare eller Hardox Wearparts center om planhetsgarantier.

            Leveranstillstånd

            Duroxite® 100 levereras normalt i svetsat tillstånd men kan också levereras i slipat tillstånd på begäran.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Svetsning, skärning, formning och bearbetning
            Rekommendationer finns i Duroxite® produktbroschyr, eller kontakta din lokala tekniska support.

            Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid bockning, svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten.

            Säkerhetsåtgärder

            Vid svetsning och skärning av Duroxite®-produkter bildas rök som innehåller skadliga ångor och gaser som är kemiskt mycket komplexa och svåra att klassificera. Den viktigaste giftiga komponenten i ångor och gaser som produceras i processen är sexvärt krom. Vi rekommenderar att lämplig ventilationsutrustning och svetspistoler med rökutsug används, samt lämpliga skyddskläder och andningsskydd för operatörer.