Customer story

RD®-pålar från SSAB är viktiga för Skanskas ombyggnadsprojekt av Slussen

Projektet med att bygga om Slussen i Stockholm har nått ungefär halvvägs. Hittills har SSAB levererat cirka 117 000 meter pålar, motsvarande 10 700 ton stål, till Skanska – ett av byggföretagen som har i uppdrag att genomföra denna massiva ombyggnad.

”Redan från början var vi tacksamma för att SSAB:s RD-pålväggar fanns på marknaden eftersom hela projektet hade tagit mycket längre tid utan dem”, säger Marzena Burzec-Burzynska, projektledare, Skanska.

Slussen, som ursprungligen byggdes 1642 som en slussanläggning mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm, är en av huvudstadens största trafiknav med plats för 30 000 bilister, 26 000 cyklister, 23 000 fotgängare och 270 000 tunnelbanepassagerare varje dag.

Sedan 1600-talet har Slussen byggts om flera gånger. Den nuvarande ombyggnationen påbörjades 2016 eftersom den föregående anläggningen, byggd på 1930-talet, var utsliten. Delar av gamla Slussen, som byggdes med så kallade frankipålar och porös betong som vatten kan tränga igenom, hade sjunkit med upp till 20 centimeter samtidigt som delar smulades sönder och rostade. Det beslutades att hela anläggningen skulle rivas och byggas om från grunden.

”Utan SSAB:s RD-pålväggar hade hela projektet tagit mycket längre tid.”

Marzena Burzec-Burzynska, projektledare på Skanska

Attraktiv mötesplats

När nya Slussen är färdigbyggd kommer den att hantera färre bilar samtidigt som den erbjuder förbättrade lösningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Stockholms stad vill också att den ska utgöra en attraktiv mötesplats, komplett med en stadspark och nya torg. Sist men inte minst ska ombyggnadsprojektet säkra rent dricksvatten från Mälaren för två miljoner invånare.

Projektet startade 2016 och har kommit en bra bit på väg. Hittills har SSAB levererat 117 000 meter pålar, motsvarande 10 700 ton stål, till Skanska och Slussen sedan projektet startade.

 

RD®-pålar från SSAB spelar en avgörande roll

Marzena Burzec-Burzynska förklarar att SSAB:s RD®-pålväggar har en särskilt viktig roll i detta utmanande projekt.

”RD-väggar används i stället för spontdrivning när markförhållandena kräver det eller när vi vill minska påverkan på området, eftersom borrning orsakar mindre vibrationer”, förklarar hon och tillägger: ”Eftersom vi arbetar så nära Stockholms gamla stadskärna och tunnelbanesystem var valet av denna metod av avgörande betydelse.”

Området kring Slussen har en komplex geologi med djup på upp till 70 meter till berggrunden. Den består av olika lager av Stockholmåsen och många hundra år av fyllnadsmaterial. Därför används olika typer av pålar vid Slussen beroende på markförhållandena.

RD®-pålväggar lämpar sig för krävande förhållanden

RD®-pålväggar som baseras på RD®-pålar och monteras genom borrning passar för stödmurskonstruktioner i svåra markförhållanden. RD®-pålväggarna lämpas bäst för stödmurskonstruktioner som inte bara belastas horisontellt utan även vertikalt.

”RD-väggarna gör det också möjligt för oss att bygga en ny temporär strandlinje för att kunna gräva djupa hål som gör det möjligt att utföra själva byggnadsarbetet. Arbetet utförs mitt i staden där vi inte har så mycket utrymme, men tack vare RD-väggarna kan vi göra vad vi behöver göra inom det begränsade tillgängliga området”, fortsätter Marzena Burzec-Burzynska.

 

Smidigt samarbete

När Skanska började planera Slussen-projektet var SSAB:s RD®-pålväggar en känd lösning på marknaden. Efter projektstarten har Marzena Burzec-Burzynska och hennes kollegor varit nöjda med leveranserna.

”Vårt samarbete med SSAB fungerar mycket bra och har alltid varit smidigt”, säger hon. ”Leveranstiderna är tillförlitliga och flexibla och vi får en högkvalitativ, konkurrenskraftigt prissatt produkt med all nödvändig dokumentation.”

En annan viktig faktor är hållbarhet.

”Vi måste se till att det vi installerar har så låg miljöpåverkan som möjligt. Detta är viktigt för Skanska och vi värdesätter SSAB:s arbete med att öka produkternas hållbarhet”, säger Marzena Burzec-Burzynska och avslutar: ”Ett stort företag som SSAB som investerar i ekologiska lösningar har potential att göra stor skillnad för hela Sverige.”

Om Skanska

  • Skanska AB grundades 1887 och är ett multinationellt bygg- och utvecklingsföretag baserat i Sverige.
  • Företaget är världens femte största byggföretag enligt tidskriften Construction Global.
  • Skanska har cirka 32 500 anställda i 11 länder och omsatte 158,6 miljarder kronor 2020.
  • Skanskas roll i ombyggnaden av Slussen omfattar rivning, utgrävning och byggnation av nya slussar och kajer.

 

www.skanska.com

 

 

SSAB:s bidrag till Slussen

SSAB har levererat sammanlagt 117 000 meter pålar, motsvarande 10 700 ton stål, till Slussen. I detta ingår:

  • RD®-pålväggar: 14 900 meter RD400/12,5, 8 800 meter RD320/12,5 och 6 800 meter RD320/10, totalt 3 500 ton
  • RD®-pålar: RD320/12,5 och RD220/12,5, totalt mer än 78 700 meter eller 7 100 ton

Kontakta oss

Oavsett var du befinner dig har vi lokal support som kan besvara dina frågor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev och hantera dina prenumerationer

Dra nytta av fördelarna nu

Grova RR®- och RD®-pålar

Grova RR®- och RD®-pålar är baserade på spiralsvetsade stålrör av hög kvalitet. Pålsortimentet omfattar dimensioner från 400 till 1200 mm. Grova RR®- och RD®-pålar kan också tillverkas med kundspecifika diametrar och godstjocklekar.

Relaterade artiklar

mar 22
Customer story

EAB använder SSAB Zero® i maskinchassin för att minska klimatavtryck

EAB tar tillsammans med sitt patenterade pallhanteringssystem Radioshuttle™ ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. I mars började EAB leverera maskinchassin, tillverkade i det utsläppsfria stålet SSAB Zero®, för att minimera företagets klimatavtryck.

dec 8
Customer story

Infra Supply väljer pålitliga och flexibla stålrör från SSAB för banbrytande projekt

Flexibilitet, pålitliga leveranser och lyhördhet: det var anledningarna till att Infra Supply valde SSAB som sin rörleverantör för en unik kylningslösning för en batterifabrik i Göteborg. När projektet är klart kommer de spiralsvetsade ståltryckrören att transportera behandlat avloppsvatten för kylning av fabriken innan vattnet återförs till fjärrvärmesystemet och används för att värma människors hem.

dec 4
Customer story

Nordec tillverkar och installerar stålkonstruktioner i SSAB Domex® till Finlands största bro någonsin

Den nya Kronbergsbron som håller på att byggas i Helsingfors kommer att förvandla stadsbilden och bli ett nytt landmärke i den finska huvudstaden. Stommen kommer att bestå av drygt 3 000 ton SSAB Domex® stål.