RD®-pålvägg

Stödväggar av stålpålar är ofta den bästa lösningen när man vill ersätta traditionella, arbetsintensiva platsgjutna stödväggar.

Kontakta oss
På denna sida
RD®-pålväggar av RD®-pålar (RD220–RD1200) och installerade med borrning passar som stödväggskonstruktioner i svåra markförhållanden. RD®-pålväggarna passar bäst för stödväggskonstruktioner som inte bara belastas horisontellt utan även vertikalt.

Tack vare SSABs höghållfasta stål har våra RD®-pålväggar utmärkt böjstyvhet och kapacitet.

För mer detaljerad information, se SSABs Anvisningar för projektering och installation av RD® -pålväggar.

Tillämpningar:

  • Stödväggskonstruktioner
  • Byggnadsgrunder
  • Varv och pirer
  • Väg- och järnvägskonstruktioner
  • Broar
  • Jorddammar

RD®-pålvägg

RD®-pålväggen är en kombination av SSABs grova RD®-pålar och låsprofiler.

RD®-pålarna är sammankopplade med svetsade spontlås, som skapar en sammanhängande rörpålsvägg mot horisontella och vertikala laster. RD®-pålväggen installeras med en överdimensionerad ringborrkrona istället för en normal ringborrkrona. RD®-pålväggen installeras alltid genom slagborrning med hjälp av DTH-hammare. Borrningen görs centriskt.

RR®-pålrör

Pålrören som används i RD®-pålväggar är SSABs borrade RD400–RD800 pålar. Borrade RD®-pålar är speciella pålar som installeras genom borrning vid svåra mark- och miljöförhållanden. Borrade RD400–RD1200-pålar baseras på spiralsvetsat rör. Standardstålsorten i RD400–RD1200-rör är S355J2H, men även stålsorterna S440J2H och S550J2H används. Pålrör för RD®-väggen skarvas med svetsning.

Spontlås

I RD®-pålväggen ansluts stålrörspålarna till varandra med spontlås. Angränsande pålar låses ihop med hjälp ett par spontlås, en smal och en bred. Spontlås some används med RD®-pålväggar är SSAB RM/RF.
SSABs spontlås RM/RF med inbyggd injekteringskanal säkerställer att RD®-pålväggen är vattentät i botten och har fast kontakt med berget utan behov av separata injekteringsrör.

 

 

Spontlåset SSAB RM/RF (i figur) kan användas med pålstorlekarna RD220 till RD1200. 

 

Tillgänglighet

Standard påldimensioner i RD-pålväggar. För projektspecifika dimensioner, kontakta vår säljavdelning.

Standardpålar och tillgängliga stålsorter för RD-pålväggar

 Godstjocklek [mm]
  10   12.5  14.2  16 18  20   22  23
RD220            
RD270 X X

       
RD320 X X

       
RD400 X X


     
RD500 X X X *
     
RD600 X X X X O

   
RD700
X X X X X O    
RD800 X X X X X O *  
RD900 X X X X X O *  
RD1000 X X X X X O * *
RD1200 X X X X X O * *
# = Stålsorter S440J2H och S550J2H X = Stålsorter S355J2H, S440J2H och S550J2H O = Stålsorter S355J2H och S440J2H

*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet

Stålsorter

Standardstålsorter för SSABs stödväggar. Pålarna kan också specialbeställas i MH-stålsorter enligt standarden EN 10219.
Stålsort
Kolekvivalent
Kemisk sammansättning, max. Mekaniska egenskaper
Slaghållfasthet

Max CEV [%] [%] Mn [%]
[%] [%] fymin [MPa] fu [MPa]

Amin [%]

[°C]

KV min [J]

S355J2H 0,45
0,22
1,6
0,03
0,03
355 470-630 20 -20  27
S440J2H 0,45
0,16
1,6
0,02
0,02
440 490-630 17 -20  27
S550J2H
0,47
0,12
1,9
0,02
0,02
550 605-760 14 -20  27

Order och leverans

För beställning av RD-pålväggar och kombiväggar, kontakta vår säljavdelning.

SSAB följer Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, för leverans av järn - och stålprodukter m m. med tillägg att parterna ska följa gällande lagstiftning och tillsynsbestämmelser och inte ägna sig år korrupta affärsmetoder.

De tekniska leveransvillkoren för stålrör som tillverkats av SSAB motsvarar standarderna EN 10219-1 och/eller ETA 12/0526. Dimensionerna och toleranserna följer EN 10219-2 och/eller ETA 12/0526. För konstruktionsarbeten iakttas standarden EN 12063.

Stålpålar levereras med buntlappar och SSABs pålmärkning för att möjliggöra fullständig spårbarhet.

Materialintyg för typ 1.3 lämnas enligt standarden EN 10204.

Dimensioneringsverktyg

Mjukvara för snabb och enkel dimensionering

PileCalc är ett dimensioneringsprogram för SSABs stålrörspålar. Såväl Eurokoder som nationella koder och instruktioner används vid dimensioneringen av spetsburna pålar.

Dimensioneringsverktyget PileWallCalc möjliggör enkel beräkning av tvärsnittsegenskaper och böjmotstånd i pålväggarna. Programmet beräknar böjmotstånd och normalkrafter för RD® -pålväggar, kombiväggar och kombiväggar.

Miljöansvar och hållbarhet

SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders prestanda inom hållbarhet och effektivitet.

Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD, Environmental product declaration). Tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt, övervakas noggrant.

SSAB har infört CE-märkning av infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP, Declaration of Performance) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.

 

RD®-pålvägg – beprövad lösning för stödväggar i svåra grundförhållanden i stadsmiljö

Snabb och tillförlitlig installation och utmärkt vattentäthet har resulterat i framgångsrika kundprojekt.

RD® -pålväggen är speciellt framtagen för krävande förhållanden, till exempel för snabbare utförande av stödväggar och andra grundkonstruktioner.

Du hittar alltid rätt påldimension och stålkvalitet i SSABs omfattande utbud av RD® -pålar och stålsorter, vilket gör att du kan bygga en stödvägg eller grundkonstruktion med bästa totalekonomi för alla mark- och belastningsförhållanden.

Stödväggspåle