Grova RR®- och RD®-pålar

Grova pålar med hög bärförmåga

Downloads
På denna sida

Grova RR®- och RD®-pålar tilverkas av spiralsvetsade stålrör. Pålstorlekar: 400 – 1 200 mm. Grova RR®- och RD®-pålar kan även tilverkas med kundens önskade diameter och väggtjocklek.

För mer information om pålens tvärsnittsegenskaper och ståltyper, se SSAB:s Anvisningar för projektering och installation av RR®- och RD®-pålar.

Tillämpningar:

  • Broar och vär- och järnvägskonstruktioner
  • Docks
  • Kontorsbyggnader och affärslokaler
  • Industribyggnader
  • Vindkraftverk
pdf 1.88 Mb
RR®- & RD®-stålrörspålar -Anvisningar för projektering och installation

RR®-påle

Slagna grova RR®-pålar (RR400–RR1200) är stålrörspålar som består av ett spiralsvetsat stålrör med pålsko som tillval.

De viktigaste fördelarna är hög bärförmåga tack vare stålets styrka samt utmärkt lastkapacitet, böjstyvhet och böjhållfasthet tack vare formen.

RD®-påle

Borrade grova RD®-pålar (RD400–RD1200) är speciella pålar som installeras genom borrning vid svåra mark- och miljöförhållanden.

Pålarna består av ett längd- eller spiralsvetsat stålrör. De kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.

Beläggningar

För utsatta konstruktioner kan det vara en fördel att skydda hela pålarna eller delar av dem med yttre beläggningar.

SSAB kan leverera pålrör med flera slags skyddsbeläggningar.

Tillgänglighet

Tillgänglighet för grova pålar: standardgodstjocklekar och diametrar. Längder upp till 39 meter utan skarvning. För projektspecifika dimensioner kontakta vår säljavdelning.. 

RR®-påle

Standarddimensioner och tillgängliga stålsorter för grova stålrörspålar

X = Stålsorter S440J2H, S550J2H och S355J2H          O = Stålsorter S440J2H och S355J2H

*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet

Påle
Diameter
Godstjocklek
[mm]
8
10
12.5
14.2
16
18
20
22
23
RR400
406.4
X
X
X
- - - - - -
RR450
457
X
X
X
- - - - - -
RR500
508
X
X
X
X
*
- - - -
RR550
559
X
X
X
X
*
- - - -
RR600
610
X
X
X
X
X
O
- - -
RR650
660
X
X
X
X
X
O
- - -
RR700
711
X
X
X
X
X
X
O
- -
RR750
762
X
X
X
X
X
X
O
*
-
RR800
813
X
X
X
X
X
X
O
*
-
RR900
914
-
X
X
X
X
X
O
*
-
RR1000
1016
-
X
X
X
X
X
O
*
*
RR1200
1220
-
X
X
X
X
X
O
*
*

RD®-påle

Standarddimensioner och tillgängliga stålsorter för grova stålrörspålar

X = Stålsorter S440J2H, S550J2H och S355J2H O = Stålsorter S440J2H och S355J2H

*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet

Godstjocklek
Påle
Diameter [mm]
8
10
12.5
14.2
16
18
20
22
23
RD400
406.4
X
X
X
- - - - - -
RD450
457
X
X
X
- - - - - -
RD500
508
X
X
X
X
*
- - - -
RD550
559
X
X
X
X
*
- - - -
RD600
610
X
X
X
X
X
O
- - -
RD650
660
X
X
X
X
X
O
- - -
RD700
711
X
X
X
X
X
X
O
- -
RD750
762
X
X
X
X
X
X
O
*
-
RD800
813
X
X
X
X
X
X
O
*
-
RD900
914
-
X
X
X
X
X
O
*
-
RD1000
1016
-
X
X
X
X
X
O
*
*
RD1200
1220
-
X
X
X
X
X
O
*
*

Stålsorter

Standardstålsorter för SSABs grova stålpålar. Pålarna kan också specialbeställas i MH-stålsorter enligt standarden EN10219. 

Stålsort
Kolekvivalent
Kemisk sammansättning, max.
Mekaniska egenskaper
Slaghållfasthet
Max CEV
C
Mn
P
S
fymin
fu
A5min
T
KV min
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[MPa]
[MPa]
[%]
[°C]
[J]
S355J2H
0.45
0.22
1.6
0.03
0.03
355
470-630
20
-20
27
S440J2H
0.45
0.16
1.6
0.02
0.02
440
490-630
17
-20
27
S550J2H
0.47
0.12
1.9
0.02
0.02
550
605-760
14
-20
27

Order och leverans

Kontakta vår säljavdelning för att beställa stålpålar från SSABs lager eller direkt från bruket.

SSAB följer Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000, för leverans av järn - och stålprodukter m m. med tillägg att parterna ska följa gällande lagstiftning och tillsynsbestämmelser och inte ägna sig år korrupta affärsmetoder.

De tekniska leveransvillkoren för stålrör som tillverkats av SSAB motsvarar standarderna EN 10219-1 eller ETA-12/. Dimensionerna och toleranserna följer EN 10219-2. För konstruktionsarbeten, i tillämpliga fall, iakttas standarden EN 1090-2.

Stålpålar levereras med buntlappar och SSABs pålmärkning för att möjliggöra fullständig spårbarhet.

Materialintyg för typ 1.3 lämnas enligt standarden EN 10204.

Kostnadsbesparingar genom optimering av påldimensioner

Det finns goda möjligheter att minska kostnaderna genom korrekta beslut på planeringsstadiet, när stora delar av projektets totala kostnader fastställs.

Vår flexibla tillverkningsmetod för grova pålar möjliggör användning av projektspecifika dimensioner. Kostnadsbesparingar kan göras både genom projektspecifika materialtjocklekar och val av stålsorter för pålarna.

Pålar som tillverkas i längder som kunden specificerar hjälper till att minimera skarvsvetsning på plats och ger avsevärda besparingar i byggkostnader och tid. Upp till 39 m långa grova RR®- och RD®-pålar utan skarvsvetsar kan tillverkas på beställning. De längsta RR®-pålar med skarvsvetsar som SSAB levererat har varit 45 m långa.

 

Dimensioneringsverktyg

Mjukvara för snabb och enkel dimensionering

PileCalc är ett dimensioneringsprogram för SSABs stålrörspålar. Såväl Eurokoder som nationella koder och instruktioner används vid dimensioneringen av spetsburna pålar.

Dimensioneringsverktyget PileWallCalc möjliggör enkel beräkning av tvärsnittsegenskaper och böjmotstånd i pålväggarna. Programmet beräknar böjmotstånd och normalkrafter för RD® -pålväggar, kombiväggar och kombiväggar.

Miljöansvar och hållbarhet

SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders prestanda inom hållbarhet och effektivitet.

Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD, Environmental product declaration). Tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt, övervakas noggrant.

SSAB har infört CE-märkning av infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP, Declaration of Performance) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.

 

Kundcase

Läs om våra kunders framgångar med SSABs infrastrukturprodukter