Strenx® P700

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® P700 är ett tryckkärlsstål med en lägsta sträckgräns på 670–700 MPa beroende på tjocklek.

  Strenx® P700 finns i fyra kvaliteter som uppfyller och överträffar kraven för P690Q, P690QH, P690QL1 och P690QL2 i EN 10028-6.

  Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner som utsätts för tryck och höga temperaturer.

  Dimensionsintervall

  Strenx® P700 finns som plåt i tjocklekar 4,0–100,0 mm, bredder upp till 3000 mm och längder upp till 14630 mm. Mer detaljerad information om dimensioner finns i dimensionsprogrammet för Strenx® P700 på www.ssab.com.

  Mekaniska egenskaper

  Mekaniska egenskaper i rumstemperatur (20°C).

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 50.00.157 - 1.969 700101 770 - 940111 - 136 14
   50.1 - 100.01.972 - 3.937 67097 770 - 940111 - 136 14
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Sträckgräns

    Minsta sträckgräns, Rp0.2, i MPa, vid förhöjda temperaturer.

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Tjocklek
     (mmin)
     50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C
     4.0 - 50.00.157 - 1.969 670 645 615 595 575 570
     50.1 - 100.01.972 - 3.937 650 625 595 575 555 550
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      För tvärprover enligt EN 10028.

      Slagseghet

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
       Charpy V 10x10 mm 1)
       Överträffar kraven för
       69 J / -20 °C50 ft-lbs / -4 °F P690Q, P690QH
       69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F P690QL1
       27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F P690QL2
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
        Charpy V 10x10 mm 1)
        69 J / -20 °C50 ft-lbs / -4 °F
        Överträffar kraven för
        P690Q, P690QH
        Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
        Charpy V 10x10 mm 1)
        69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F
        Överträffar kraven för
        P690QL1
        Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
        Charpy V 10x10 mm 1)
        27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F
        Överträffar kraven för
        P690QL2

        1) Om inte annat avtalats utförs slagprovning med tvärprover enligt EN 10028. För tjocklekar på 6,0–11,9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minimivärdet är då proportionellt mot provstavens tvärsnittsarea i förhållande till en fullstor provstav (10 x 10 mm).

        Kemisk sammansättning (chargeanalys)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         C *)
         (max %)
         Si *)
         (max %)
         Mn*)
         (max %)
         P
         (max %)
         S
         (max %)
         Cr*)
         (max %)
         Ni*)
         (max %)
         Mo*)
         (max %)
         B*)
         (max %)
         Ti*)
         (max %)
         V*)
         (max %)
         0.20 0.80 1.70 0.020 0.005 1.50 2.5 0.70 0.005 0.05 0.12
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

          Kolekvivalent CET(CEV)

          Dölj/visa specifika kolumner Redigera
          Välj kolumner att visa
           Tjocklek (mmin) 4.0 - 30.00.157 - 1.181 30.1 - 100.01.185 - 3.937
           Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58)
           Jämför parametrar

           Välj en parameter att jämföra

           Jämförelse

            CET and CEV formula

            Toleranser

            Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

            Tjocklek

            Toleranser enligt EN 10029 klass B. Snävare toleranser finns på begäran.

            Längd och bredd

            Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

            Form

            Toleranser enligt EN 10029.

            Planhet

            Toleranser enligt Strenx® planhetsgaranti klass C, vilka är snävare än EN 10029 klass N.

            Ytegenskaper

            Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

            Leveranstillstånd

            Leveranstillståndet är seghärdat. Plåtarna levereras med klippta eller termiskt skurna kanter. Råkanter efter överenskommelse.

            Leveranskraven finns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

            Tillverkning och andra rekommendationer

            Svetsning, bockning och maskinbearbetning

            Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

            Strenx® P700 har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgarantier klass A. Verkstadsriktlinjerna för Strenx® P700 hänvisar till samma rekommendationer som för Strenx® 700 E. Strenx® P700 har fått sina mekaniska egenskaper från härdning och efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper kan ej återfås efter exponering för temperaturer över 580 °C.

            Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, särskilt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.