Strenx® 700MC Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 700MC Plus är ett höghållfast konstruktionsstål med avancerad kallformbarhet och slagseghet för mycket krävande tillämpningar.

  Strenx® 700MC Plus uppfyller eller överträffar kraven för S700MC i EN 10149-2. Det används vanligtvis i mycket krävande tillämpningar som kräver överlägsen bockbarhet, hög slagseghet i kalla miljöer och egenskapen att kunna skäras mekaniskt. Strenx® 700MC Plus säljs i längdkapade plåtar.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 700MC Plus finns som längdskurna plåtar i tjocklekar mellan 3.00 och 12.00 mm, bredd upp till 1525 mm och längd upp till 12300 mm.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
   3.0 - 10.00.118 - 0.393 700101 750 - 950109 - 138 13 1.0 x t
   10.0 - 12.00.394 - 0.472 700101 750 - 950109 - 138 13 1.5 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

    1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2. I tjocklekar > 8 mm kan den minsta sträckgränsen vara 20 MPa lägre.

    2) I både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 700MC Plus 40 J / -60 °C29 ft-lbs / -76 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 700MC Plus
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      40 J / -60 °C29 ft-lbs / -76 °F

      1) Det går att göra slagtestning i tvärriktningen om det anges vid beställningen. Minsta slagenergi för tvärgående provning är 27 J vid -40°.

      Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 5 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Altot
       (min %)
       Nb
       (max %)
       V
       (max %)
       Ti
       (max %)
       0.12 0.25 2.10 0.020 0.010 0.015 0.09 1) 0.20 1) 0.15 1)
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        1) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

        Stålet är finkornebehandlat.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 3.0 - 11.40.118 - 0.452 11.5 - 12.00.453 - 0.472
         Typ CET(CEV) 0.24 (0.38) 0.26 (0.40)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

          Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekanisk tvalsad. Strenx® 700MC Plus finns med valsad eller betad yta.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning 

          Strenx® 700MC Plus har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

          Strenx® 700MC Plus är ett varmformat stål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.