Strenx® 700MC Plus

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Strenx® 700MC Plus är ett höghållfast konstruktionsstål med avancerad kallformbarhet och slagseghet för mycket krävande tillämpningar.

Strenx® 700MC Plus uppfyller eller överträffar kraven för S700MC i EN 10149-2. Det används vanligtvis i mycket krävande tillämpningar som kräver överlägsen bockbarhet, hög slagseghet i kalla miljöer och egenskapen att kunna skäras mekaniskt. Strenx® 700MC Plus säljs i längdkapade plåtar.

Dimensionsintervall

Strenx® 700MC Plus finns som längdskurna plåtar i tjocklekar mellan 3.00 och 12.00 mm, bredd upp till 1525 mm och längd upp till 12300 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH 1)
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
  3.0 - 10.00.118 - 0.393 700101 750 - 950109 - 138 13 1.0 x t
  10.0 - 12.00.394 - 0.472 700101 750 - 950109 - 138 13 1.5 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

   1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2. I tjocklekar > 8 mm kan den minsta sträckgränsen vara 20 MPa lägre.

   2) I både längs- och tvärriktning.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 700MC Plus 40 J / -60 °C29 ft-lbs / -76 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 700MC Plus
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     40 J / -60 °C29 ft-lbs / -76 °F

     1) Det går att göra slagtestning i tvärriktningen om det anges vid beställningen. Minsta slagenergi för tvärgående provning är 27 J vid -40°.

     Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 5 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      V
      (max %)
      Ti
      (max %)
      0.12 0.25 2.10 0.020 0.010 0.09 1) 0.20 1) 0.15 1)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       1) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

       Stålet är finkornebehandlat.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 3.0 - 11.40.118 - 0.452 11.5 - 12.00.453 - 0.472
        Typ CET(CEV) 0.24 (0.38) 0.26 (0.40)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Längd och bredd

         Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

         SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

         Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

         Form

         Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

         Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Termomekanisk tvalsad. Strenx® 700MC Plus finns med valsad eller betad yta.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning 

         Strenx® 700MC Plus har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

         Strenx® 700MC Plus är ett varmformat stål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.