Strenx 700 HR W

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Höghållfast korrosionsresistent konstruktionsstål på 700 MPa.

  Strenx® 700 HR W är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 700 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

  Strenx® 700 HR W uppfyller eller överskrider kraven på S700MC i EN 10149-2. Typiska tillämpningar omfattar en mängd olika komponenter och delar i

  krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 700 HR W säljs i bandstål, slittade coils och formatklippt tunnplåt.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 700 HR W finns i tjocklekar mellan 3.0 och 6.1 mm och bredd upp till 1 550 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 13.6 meter.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
   3.0 - 6.10.118 - 0.240 700101 750 - 950109 - 138 12 2 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

    1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2.

    2) I både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 700 HR W 40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 700 HR W
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F

      1) Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Altot
       (min %)
       Cr
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Ti
       (max %)
       0.12 0.60 2.10 0.015 0.010 0.030 1.25 0.50 0.15
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 3.0 - 6.10.118 - 0.240
         Typ CET(CEV) 0.26 (0.47)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typ CET(CEV)
          3.0 - 6.10.118 - 0.240
          0.26 (0.47)
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekaniskt valsad. Strenx® 700 HR W finns med valsad eller betad yta, med råkant eller skuren kant.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Strenx® 700 HR W har goda svetsnings-, kallformnings- och skärprestanda.

          Strenx® 700 HR W är inte lämpligt för värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper. 

          Svetsbarheten hos Strenx® 700 HR W är god. Alla konventionella smältsvetsmetoder kan användas. För att få samma korrosionsbeständighet i svetsen som i grundmaterialet bör särskilda tillsatsmaterial användas. Målning av Strenx® väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall. För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska orenheter som olja eller skyddande fett måste tvättas bort med lämpligt lösningsmedel.

          Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Ytan på obearbetat, väderbeständigt stål kan förpatineras genom upprepad vätning och torkning.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.