Strenx® 700 OME

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Ett konstruktionsstål framtaget för användning i krävande lastbärande konstruktioner i offshore- och sjöfartsindustrin.

  Strenx® 700 OME uppfyller och överträffar kraven i S690QL, EN10025-6. Det går att beställa Strenx® 700 OME med dubbla (multipla) stålsorter på produktintyget. De stålsorter som kan erbjudas är klassningssällskapens motsvarande stålsorter enligt tabell nedan. Genom att beställa en plåt som uppfyller både klassningssällskapens krav och Strenx® 700 OME högre produktkrav, får du en produkt med extraordinära mekaniska egenskaper, extra snäva toleranser, god formbarhet, en produkt i och överensstämmelse med SSAB Strenx® Garantier.

  Klassificeringssällskap:

   American Bureau of Shipping           AB EQ70   4.8 till 130.0 mm tjocklek 
   DNV - GL               NV E690, VL E690              6.0 till 80.0 mm tjocklek
   Lloyds Register    LR EH 69  8.0 till 80.0 mm tjocklek

  Dimensionsintervall

  Strenx® 700 OME finns i plåttjocklekar mellan 4.0 - 130.0 mm och i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet för Strenx® 700 E/F på www.ssab.com.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 130.00.157 - 5.118 700101 780 - 930113 - 135 14
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm
     Strenx® 700 OME 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 700 OME
      Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm
      69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F

      Om inget annat avtalats så utförs provningen i tvärsriktning. 

      Ytterligare alternativ för mekaniska egenskaper:

      Alternativ 1 - Minsta garanterade slagenergi (J) för tvärprovstavar Charpy V 10x10 mm 50 J/ -60oC.

      Alternativ 2 - Förbättrade deformationsegenskaper vinkelrätt motytan. dragprovning enligt EN 10164, klass Z35, Z25 och Z15.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.55 1.60 0.015 0.003 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.0 - 30.00.157 - 1.181 30.1 - 100.01.185 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118
         Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10029 klass N. 

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

          Strenx® 700 OME har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgarantier klass A. Verkstadsriktlinjerna för Strenx® 700 OME har samma rekommendationer som Strenx® 700. Strenx® 700 OME har fått sina mekaniska egenskaper från härdning och efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 580oC.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.