Strenx® 700 OME

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Ett konstruktionsstål framtaget för användning i krävande lastbärande konstruktioner i offshore- och sjöfartsindustrin.

Strenx® 700 OME uppfyller och överträffar kraven i S690QL, EN10025-6. Det går att beställa Strenx® 700 OME med dubbla (multipla) stålsorter på produktintyget. De stålsorter som kan erbjudas är klassningssällskapens motsvarande stålsorter enligt tabell nedan. Genom att beställa en plåt som uppfyller både klassningssällskapens krav och Strenx® 700 OME högre produktkrav, får du en produkt med extraordinära mekaniska egenskaper, extra snäva toleranser, god formbarhet, en produkt i och överensstämmelse med SSAB Strenx® Garantier.

Klassificeringssällskap:

 American Bureau of Shipping           AB EQ70   4.8 till 130.0 mm tjocklek 
 DNV - GL               NV E690, VL E690              6.0 till 80.0 mm tjocklek
 Lloyds Register    LR EH 69  8.0 till 80.0 mm tjocklek

Dimensionsintervall

Strenx® 700 OME finns i plåttjocklekar mellan 4.0 - 130.0 mm och i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet för Strenx® 700 E/F på www.ssab.com.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns Rp0,2
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  4.0 - 130.00.157 - 5.118 700101 780 - 930113 - 135 14
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   För tvärprovstavar.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm
    Strenx® 700 OME 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 700 OME
     Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm
     69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F

     Om inget annat avtalats så utförs provningen i tvärsriktning. 

     Ytterligare alternativ för mekaniska egenskaper:

     Alternativ 1 - Minsta garanterade slagenergi (J) för tvärprovstavar Charpy V 10x10 mm 50 J/ -60oC.

     Alternativ 2 - Förbättrade deformationsegenskaper vinkelrätt motytan. dragprovning enligt EN 10164, klass Z35, Z25 och Z15.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Cu*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.20 0.55 1.60 0.015 0.003 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 4.0 - 30.00.157 - 1.181 30.1 - 100.01.185 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118
        Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

         Längd och bredd

         Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10029 klass N. 

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

         Strenx® 700 OME har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgarantier klass A. Verkstadsriktlinjerna för Strenx® 700 OME har samma rekommendationer som Strenx® 700. Strenx® 700 OME har fått sina mekaniska egenskaper från härdning och efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper finns inte kvar efter exponering för temperaturer över 580oC.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.