Strenx® 700 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Strenx® 700 E/F är ett konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på 650 - 700 MPa beroende på tjocklek. Strenx® 700 E/F uppfyller kraven i EN 10025-6 för ståltypen och tjocklekarna S690. Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 700 E (uppfyller S690QL) finns i plåttjocklekar mellan 4.0–160.0 mm, medan Strenx 700 F (uppfyller S690QL1) finns i plåttjocklekar mellan 4.0-130.0 mm.

Fördelarna omfattar:

 • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet
 • Svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet
 • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser
 • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott

Dimensionsintervall

Strenx® 700 E finns i plåttjocklekar mellan 4.0 – 160.0 mm och Strenx® 700 F finns i plåttjocklekar mellan 4.0 – 130.0 mm. Båda sorterna finns i bredder upp till 3350 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Det finns mer detaljerad information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns Rp0,2
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  4.0 - 53.00.157 - 2.087 700101 780 - 930113 - 135 14
  53.1 - 100.02.091 - 3.937 65094 780 - 930113 - 135 14
  100.1 - 160.03.940 - 6.299 65094 710 - 900102 - 130 14
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   För tvärprovstavar.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Uppfyller kraven för
    Strenx® 700 E 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F S690QL
    Strenx® 700 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F S690QL1
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Cu*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.20 0.60 1.60 0.020 0.010 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 4.0 - 5.00.157 - 0.197 5.1 - 30.00.201 - 1.181 30.1 - 60.01.185 - 2.362 60.1 - 100.02.366 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118 130.1 - 160.05.122 - 6.299
        Strenx® 700 E Max CET(CEV) 0.34 (0.48) 0.32 (0.49) 0.36 (0.52) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67) 0.43 (0.73)
        Strenx® 700 F Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

         Längd och bredd

         Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10029 klass N.

         Planhetstoleranserna för Strenx® 700 F garanteras efter skärning med laser, plasma eller vattenstråle.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

         Strenx® 700 E/F har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgaranti klass A. Strenx® 700 E/F har fått sina mekaniska egenskaper från härdning och efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper kan ej återfås efter exponering för temperaturer över 580ºC.

         Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med den här produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.