Strenx® 700 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 700 E/F är ett konstruktionsstål med en lägsta sträckgräns på 650 - 700 MPa beroende på tjocklek. Strenx® 700 E/F uppfyller kraven i EN 10025-6 för ståltypen och tjocklekarna S690. Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 700 E (uppfyller S690QL) finns i plåttjocklekar mellan 4.0–160.0 mm, medan Strenx 700 F (uppfyller S690QL1) finns i plåttjocklekar mellan 4.0-130.0 mm.

  Fördelarna omfattar:

  • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet
  • Svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet
  • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser
  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott

  Dimensionsintervall

  Strenx® 700 E finns i plåttjocklekar mellan 4.0 – 160.0 mm och Strenx® 700 F finns i plåttjocklekar mellan 4.0 – 130.0 mm. Båda sorterna finns i bredder upp till 3350 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Det finns mer detaljerad information om dimensionerna i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 53.00.157 - 2.087 700101 780 - 930113 - 135 14
   53.1 - 100.02.091 - 3.937 65094 780 - 930113 - 135 14
   100.1 - 160.03.940 - 6.299 65094 710 - 900102 - 130 14
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Uppfyller kraven för
     Strenx® 700 E 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F S690QL
     Strenx® 700 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F S690QL1
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.60 1.60 0.020 0.010 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.0 - 5.00.157 - 0.197 5.1 - 30.00.201 - 1.181 30.1 - 60.01.185 - 2.362 60.1 - 100.02.366 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118 130.1 - 160.05.122 - 6.299
         Strenx® 700 E Max CET(CEV) 0.34 (0.48) 0.32 (0.49) 0.36 (0.52) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67) 0.43 (0.73)
         Strenx® 700 F Max CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10029 klass N.

          Planhetstoleranser för Strenx® 700 F är garanterad efter laser- plasma- och vattenskärning.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

          Strenx® 700 E/F har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgaranti klass A. Strenx® 700 E/F har fått sina mekaniska egenskaper från härdning och efterföljande värmebehandling. Leveranstillståndets egenskaper kan ej återfås efter exponering för temperaturer över 580ºC.

          Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med den här produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.