Strenx prestandastål
Strenx prestandastål

Strenx® 700MC D/E

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida
Visa specifikationer i Metric Imperial

Allmän produktbeskrivning

Höghållfast konstruktionsstål på 700 MPa

Strenx® 700MC D/E är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 700 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

Strenx® 700MC D/E uppfyller eller överträffar kraven på S700MC i EN 10149-2. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar i krävande lastbärande konstruktioner. Strenx® 700MC D/E säljs i bandstål, slittat bandstål och längdkapade plåtar.

Dimensionsintervall

Strenx® 700MC D/E finns i tjocklekar mellan 2.00 och 10.00 mm och bredd upp till 1600 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 16000 mm.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH 1)
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A80 2)
  (min %)
  Förlängning A5 3)
  (min %)
  Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 4)
  2.00 - 3.000.079 - 0.118 700101 750 - 950109 - 138 10 12 0.8 x t
  3.01 - 6.000.119 - 0.236 700101 750 - 950109 - 138 12 1.2 x t
  6.01 - 10.000.237 - 0.393 700101 750 - 950109 - 138 12 1.6 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

   1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2. I tjocklekar > 8 mm kan den minsta sträckgränsen vara 20 MPa lägre.

   2) A80 värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm

   3) A5 värdet gäller plåttjocklekar ≥ 3.00 mm

   4) I både längs- och tvärriktning.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 700MC D 40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
    Strenx® 700MC E 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 700MC D
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     40 J / -20 °C29 ft-lbs / -4 °F
     Produkt
     Strenx® 700MC E
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Nb
      (max %)
      V
      (max %)
      Ti
      (max %)
      0.12 0.21 1) 2.10 0.020 0.010 0.09 2) 0.20 2) 0.15 2)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       1) Om materialet ska varmförsinkas enligt kategori A eller kategori B i EN 10149-2 måste detta anges vid beställningstillfället. Andra galvaniserade klasser med högre Si-klasser finns att få efter överenskommelse.

       2) Summan av Nb, V och Ti = högst 0,22 %.

       Stålet är finkornebehandlat.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 2.00 - 10.000.079 - 0.393
        Typ CET(CEV) 0.25 (0.39)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Tjocklek (mmin)
         Typ CET(CEV)
         2.00 - 10.000.079 - 0.393
         0.25 (0.39)
         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Längd och bredd

         Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

         SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

         Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

         Form

         Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgarantier klass A.

         Strenx® Planhetsgarantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Planhetsgarantier gäller endast längdkapad plåt.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Termomekaniskt valsad. Strenx® 700MC D/E finns med valsad eller betad yta, med råkant eller skuren kant.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Strenx® 700MC D/E har goda svetsnings-, kallformnings- och skärningsegenskaper.

         Strenx® 700MC D/E är ett varmformat stål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

         Redo att uppgradera?

         Ge din utrustning ännu högre prestanda och lägre vikt genom att uppgradera från Strenx® 700MC till Strenx® 900MC. Den nästan 30 procent högre sträckgränsen innebär att du kan öka utrustningens lastbärande kapacitet. Våra stålspecialister på SSAB Tech Support eller SSAB Knowledge Service Center ser fram emot att ge dig mer information om uppgradering.

         Ikon för Strenx-uppgradering