Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

27.11.2023

76 000

78,1794

5 941 634,40

28.11.2023

85 000

79,2389

6 735 305,50

29.11.2023

85 000

79,2641

6 737 448,50

30.11.2023

85 000

79,9517

6 795 894,50

01.12.2023

85 000

80,7637

6 864 914,50

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 48/2023

416 000

33 075 198,40

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

2 748 500

199 698 187,00

 

 

 

 

 

   

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

27.11.2023

230 000

76,2690

17 541 870,00

28.11.2023

265 000

77,4728

20 530 292,00

29.11.2023

257 000

78,1180

20 076 326,00

30.11.2023

265 000

78,4942

20 800 963,00

01.12.2023

265 000

79,1003

20 961 579,50

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 48/2023

1 282 000

99 911 030,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

8 509 000

599 931 553,60

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 01 december 2023 till 11 257 500 aktier, varav 2 748 500 aktier av serie A och 8 509 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288