Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

29.01.2024

 10 000

76,1495

     761 495,00

30.01.2024

 10 000

76,8474

     768 474,00

31.01.2024

   4 000

79,7678

     319 071,20

01.02.2024

   4 000

79,7487

     318 994,80

02.02.2024

   4 000

80,3706

     321 482,40

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 05/2024

   32 000

  2 489 517,40

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

6 777 267

506 739 163,27

 

  

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

29.01.2024

  10 000

74,6790

     746 790,00

30.01.2024

  10 000

75,2641

     752 641,00

31.01.2024

  12 000

79,1811

     950 173,20

01.02.2024

  12 000

78,4659

     941 590,80

02.02.2024

  12 000

79,2935

     951 522,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 05/2024

  56 000

  4 342 717,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

20 694 130

1 523 141 791,88

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 02 februari 2024 till 27 471 397 aktier, varav 6 777 267 aktier av serie A och 20 694 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288