Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023, inleddes den 26 oktober 2023 och avslutades den 4 mars 2024. SSAB har återköpt sammanlagt 33 217 659 aktier, varav 8 216 940 aktier av serie A och 25 000 719 aktier av serie B, till ett sammanlagt belopp om 2,5 miljarder kronor.

Återköpsprogrammet har genomförts i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288