Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.


 

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

11.12.2023

110 000

77,3509

8 508 599,00

12.12.2023

  75 000

77,9216

5 844 120,00

13.12.2023

130 000

77,0871

10 021 323,00

14.12.2023

110 000

76,0772

8 368 492,00

15.12.2023

  57 000

76,9529

4 386 315,30

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 50/2023

482 000

37 128 849,30

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

3 738 500

277 307 904,70

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

11.12.2023

350 000

76,4236

26 748 260,00

12.12.2023

195 000

77,0478

15 024 321,00

13.12.2023

380 000

76,3491

29 012 658,00

14.12.2023

360 000

75,8263

27 297 468,00

15.12.2023

170 000

76,9555

13 082 435,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 50/2023

1 455 000

111 165 142,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

11 505 000

832 559 309,70

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 15 december 2023 till 15 243 500 aktier, varav 3 738 500 aktier av serie A och 11 505 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288