Hållbarhetslänkade obligationer är kopplade till utfallet av ett definierat hållbarhetsmål. SSAB avser bli först med fosilfritt stål och har kopplat obligationen till sitt nyligen lanserade hållbarhetsmål för växthusgaser som granskats av Science Based Target Initiative för att reducera växthusgaser med 35% till 2032 tillsammans med ett antal åtgärder mellan 2021 och 2032.

DNB Markets och SEB har agerat som finansieringsrådgivare i transaktionen och SEB har agerat som rådgivare till det hållbarhetslänkade ramverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Rodenström, Vice President and Head of Treasury, tel. +46 76 544 1014, [email protected]
Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations, tel. +46 72 561 5573,
[email protected]