SSAB leder stålindustrins gröna omställning, med ambitionen att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till omkring 2030. Lanseringen av en ny hållbarhetslänkad obligation under ramverket, SSAB Sustainability-Linked Finance framework, stödjer SSAB’s strategi och är i linje med våra hållbarhetsmål.

”Det stora intresset och det förtroende som våra investerare har visat i samband med emissionen är mycket glädjande. Vi känner ett stort stöd för våra planer för att ställa om till fossilfri ståltillverkning”, säger Leena Craelius, finansdirektör vid SSAB.

I samband med transaktionen genomförde SSAB ett återköp om 878 Mkr av den utestående SEK-obligation med förfallodatum 26 juni 2024.

DNB Markets och Nordea har agerat som finansieringsrådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kati Vellinki, Vice President, Head of Treasury, tel: +358 50 415 4016, [email protected]
Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations, tel: +46 72 561 5573, [email protected]