Det nya ramverket innehåller två centrala delar. Det integrerar SSABs uppdaterade och mer ambitiösa mål för utsläppsminskning av växthusgaser som nyligen certifierats av Science Based Targets initiative (SBTi) att vara i linje med Parisavtalets strävan om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Det definierar också kriterierna för grön finansiering och i vilket syfte intäkterna kan användas. Hållbarhetsdelen är en uppdatering av SSABs hållbarhetslänkade ramverk från 2021.

– Med vårt nya finansiella ramverk tar vi ett avgörande steg i vår omställning mot fossilfri ståltillverkning och minskade koldioxidutsläpp. Det innehåller ambitiösa, vetenskapligt baserade klimatmål och sätter tydliga ramar för våra gröna investeringar framåt, säger Leena Craelius, finansdirektör på SSAB.

Det är framför allt grön finansiering för två kategorier som omfattas: Miljöeffektiva produkter, produktionstekniker och processer samt förnybar energi.

SSAB blev nyligen ett av de första stålbolagen i världen att få validerade vetenskapliga mål för utsläppsminskning av växthusgaser enligt SBTi:s riktlinjer för stålsektorn som lanserades 2023. Målen bygger på SSABs strategi att ställa om det nordiska masugnsbaserade produktionssystemet till fossilfria elektrostålverk och därmed till stor del eliminera koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet. När omställningen är klar försvinner cirka 10 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp och 7 % av Finlands.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) har varit rådgivare i etableringen av det nya finansiella ramverket. Sustainalytics har varit oberoende extern granskare. Enligt Sustainalytics är ramverket trovärdigt och överensstämmer med flera principer för gröna och hållbara obligationer (Green Bond Principles 2021, Sustainability-Linked Bond Principles 2023, Sustainability-Linked Loan Principles 2023, and Green Loan Principles 2023).

Mer information om ramverket och den externa granskningen finns på SSABs webbsida:
ssab.com/sv-se/ssab-koncern/investerare/skuldfinansiering:

Pressmeddelande: SSABs uppdaterade klimatmål godkänns av Science Based Targets initiative

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunillla Hjalmarson, Head of External Communications, gunilla.hjalmarson @ ssab.com,
tel: +46 76 117 9185
Kati Vellinki, Vice President and Head of Treasury, kati.vellinki @ ssab.com, tel: +358 50 415 4016