S&P Dow Jones Indices, världens ledande indexleverantör, har tillkännagett resultatet av årets genomgång av Dow Jones Sustainability Index. Indexet Dow Jones Sustainability Europe Index omfattar ledande europeiska företag inom hållbarhet, definierat som miljö, sociala frågor och styrning (ESG).

”SSAB förbättrade sitt totala ESG-betyg jämfört med förra året, där bolagsstyrning och samhällsansvar var de faktorer som bidrog mest, utöver den transparenta redovisningen av företagets miljöavtryck. SSAB fick högsta möjliga betyg (100/100) inom två delkategorier: Miljömässig och social rapportering", förklarar Anna Viefhues, ESG-chef.

”Vi är mycket stolta över att ha kvalificerat oss till indexet. Detta stöder vår vision och strategi och är ett bevis på vårt hållbarhetsåtagande. Vi leder inte bara den gröna omställningen inom stålindustrin – betyget är också ett erkännande av alla aspekter av vårt hållbarhetsarbete. Naturligtvis återstår fortfarande mycket att göra, och riktmärket ger en tydlig vägledning om var vi behöver förbättra oss ytterligare”, säger Christina Friborg, EVP och hållbarhetsdirektör.