Förhandlingarna på SSABs produktionsanläggning i Brahestad gällde all personal (2 455 personer) dvs. alla anställda i produktionen och stödfunktioner inom SSAB Europe, SSAB Special Steels och koncernfunktioner. I början av förhandlingarna beräknades en minskning av personalstyrkan med högst 210 arbetstillfällen. Resultatet av förhandlingarna blir en minskning med 180 arbetstillfällen (120 kollektivanställda och 60 tjänstemän).

Mestadelen av neddragningarna genomförs under första halvåret 2016. En stor del av neddragningarna kommer att ske genom avslut av visstidskontrakt samt genom naturlig avgång. SSABs egen personal kommer också att ta ansvar för arbetsuppgifter som idag görs av extern arbetskraft. Det handlar om ungefär 30 arbetstillfällen.

De här åtgärderna i Brahestad är en nödvändig del av det tidigare annonserade effektivitets- och synergiprogrammet som relaterar till samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki.

SSAB Europe ansvarar för tunnplåt, grovplåt och rörprodukter i Europa, och är globalt resultatansvarig för segmentet Automotive. SSAB Europe har bland annat produktion i Brahestad och Tavastehus (Finland) och i Luleå och Borlänge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör, tel. +358 20 592 9040
Olavi Huhtala, Divisionschef SSAB Europe, tel. +358 20 592 9157
Kari Ojala, Platschef, SSAB Raahe, tel. +358 20 592 2210