En av masugnarna vid SSABs anläggning i Raahe, Finland har fått stoppas för reparation. Reparationsarbetet väntas pågå under hela februari och därefter väntas masugnen kunna återstartas. Stoppet kommer att leda till produktions- och leveransbortfall samt reparationskostnader. Totalt väntas den negativa resultateffekten uppgå till cirka 600 Mkr under det första kvartalet 2022 för SSAB Europe. SSAB försöker minimera de negativa effekterna för kunderna.

Kontaktpersoner:
Mia Widell, Head of Corporate Communications, [email protected], tel. + 46 76 527 2501
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 2 februari 2022 kl. 12.45 CET.