SSAB arbetar med HYBRIT-initiativet tillsammans med samarbetspartnerna LKAB och Vattenfall. En demonstrationsanläggning för att producera fossilfri järnsvamp håller på att byggas på LKABs område i Gällivare, Sverige, och volymerna från demonstrationsanläggningen är avsedda för SSAB:s omställning.

Att utforska Brahestad med Fortum var ett alternativ bland andra. SSAB och Fortum har gemensamt kommit fram till att det saknas förutsättningar för ett kommersiellt samarbete som skulle fungera för båda parter. Det finns inga planer på ytterligare steg.

Avslutningen av FEED-studien påverkar inte SSABs fortsatta arbete med den gröna omställningen av det nordiska produktionssystemet, som ligger fast enligt plan.

SSABs styrelse fattade i januari 2022 ett inriktningsbeslut om att påskynda den gröna omställningen genom att ställa om det nordiska produktionssystemet till att vara i stort sett koldioxidfritt omkring 2030.

Ett nytt integrerat elektrostålverk kommer att byggas i Brahestad, Finland, och i Luleå, Sverige. Ett investeringsbeslut väntas fattas nästa år.