– Målet är att arbeta tillsammans för att hitta lösningar som ökar flexibiliteten, rörligheten och multikompetensen så att våra verksamheter kan bli mer flexibla i att möta framtidens behov, säger Jarkko Matkala, platschef vid Raahe inom SSAB Europe.

Förhandlingarna omfattar organisationen i Raahe och berör cirka 2 400 anställda. Om en överenskommelse om anpassningar i organisationen inte kan nås så kan det bli aktuellt med uppsägningar.

Förhandlingarna väntas pågå i uppskattningsvis sex veckor. SSAB har cirka 4 700 anställda i Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jarkko Matkala, SSAB Europe, Platschef Raahe, tel. +358 20 592 2257