Entreprenör på SSAB i Luleå

Arbetsmiljö- och miljöarbetet är viktigt på SSAB i Luleå. Därför arbetar vi systematiskt och målstyrt med att förebygga ohälsa och olycksfall bland våra medarbetare, entreprenörer och besökare.

För att uppnå ett effektivt arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete måste alla som utför arbeten på SSAB känna till och jobba utifrån våra regler och rutiner. De bestämmelser vi tagit fram är för att skapa säkra och trivsamma arbetsförhållanden för alla.

Informationsmaterial till entreprenörer vid SSAB Luleå

  • Att arbeta som entreprenör vid SSAB i Luleå (Svenska
  • Working as a contractor at SSAB in Luleå (English)
  • Trafiksäkerhet inom Svartöns industriområde (Svenska)
  • Traffic safety within the Svartön industrial area (English)
  • Rules and regulations for suppliers and contractors (English)
 

Passerkort och inkörningstillstånd (Application for access card)

Är du entreprenör och ska utföra arbeten på SSAB i Luleå? Då ska du fylla i en beställning av passerkort och inkörningstillstånd.

 

Ytterligare information

Informationen på dessa sidor vänder sig till de firmor som blivit godkända som entreprenörer för att utföra arbeten vid SSAB i Luleå. För mer information om detta kontakta Inköp vid SSAB Luleå, (+46 920 920 00).

Du hittar också viktig information på SSABs sidor för leverantörer.

Fore arbetet

Före arbetet

Under arbetet

Under arbetet

Efter arbetet

Efterarbete

Arbetsmiljoforum

Arbetsmiljöforum för entreprenörer

Informationen på denna webbsida samt i nedladdningsbart material gäller endast SSABs verksamhetsort i Luleå.