Kvinna som ler
Kvinna som ler

Digitalt samarbete med e-sourcingverktyg

SSAB Inköp använder e-sourcingverktyget SAP Ariba för att registrera, utvärdera och godkänna våra leverantörer samt tillhandahålla en gemensam samarbetsplattform för att skicka ut förfrågningar och ta emot offerter.

Det gör det möjligt för köpare och leverantörer att utbyta anbudsinformation i en säker, snabb, rättvis och anpassad miljö.

DocuSign används som ett elektroniskt signeringsverktyg för att skriva under SSABs inköpsavtal. DocuSign uppfyller kraven i EU-direktivet eIDAS och används på SSAB även utanför Inköp. SAP Ariba och DocuSign hjälper oss på SSAB Inköp att säkerställa efterlevnad av våra regler för avtalsundertecknande.

Genom att använda elektroniskt samarbete för att genomföra våra inköpsaktiviteter kan vi effektivisera inköpsprocessen. Därför förväntar vi oss att våra leverantörer svarar på offertförfrågningar (RFPer) via SAP Ariba och noggrant går igenom de krav och specifikationer som anges i offertbeskrivningen. Endast inbjudna leverantörer får tillgång till SSABs RFP:er (dvs. de som inte är allmänt tillgängliga).

Vid behov av hjälp och support ber vi våra leverantörer att först söka hjälp i våra användarinstruktioner för leverantörer nedan.

Tre personer går på en gata

Registrering och inloggning i SAP ARIBA

ikon

Så här registrerar du dig som leverantör i SAP Ariba och ansluter till SSAB

Man som ler

Vanliga frågor vid registrering hos SSAB och inloggning i SAP Ariba

Svara på en anbudsbegäran

Två kvinnor tittar på en datorskärm

Så här svarar du på en RFP via SAP Ariba

ikon

Vanliga frågor när du svarar på en RFP från SSAB

Håll din Ariba-profil uppdaterad

ikon

Så här uppdaterar du din Ariba-profil och dina ISO-certifikat

Personer i ett konferensrum

Så här gör du om din nuvarande Ariba Admin har lämnat företaget