Kvinna som ler
Kvinna som ler

Digitalt samarbete med e-sourcingverktyg

Kära leverantör,

SSAB har beslutat att sluta använda SAP Ariba-systemet för hantering av leverantörsrelationsaktiviteter som leverantörsregistrering, inköp och kontrakt från och med den 30 juni 2023. Vi kommer gradvis att börja använda ett nytt system som heter Ivalua. För hållbarhet och leverantörsriskhantering kommer vi att använda ett system som heter Ecovadis. Som ett resultat av detta behöver du inte längre utföra några profil- eller ISO-certifikatuppdateringar i Ariba från och med den 20 mars 2023.

Stort tack för ditt värdefulla samarbete.

Vänliga hälsningar,

SSAB Inköp

 

SSAB Inköp kommer att börja använda Ivaluas e-sourcing-verktyg under våren 2023 för att registrera, bedöma och godkänna våra leverantörer och tillhandahålla en gemensam onlineplattform för att skicka ut förfrågningar och ta emot leverantörserbjudanden. Det tillåter köpare och leverantörer att utbyta anbudsinformation i en säker, snabb, rättvis och dedikerad miljö.

DocuSign används som ett elektroniskt signaturverktyg för att underteckna SSABs upphandlingskontrakt. DocuSign är kompatibel med det europeiska direktivet eIDAS och används på SSAB även utanför Inköp. Ivalua & DocuSign hjälper oss på SSAB Inköp att säkerställa efterlevnad av våra auktoriseringsregler för företagskontrakt.

Genom att samarbeta elektroniskt för att genomföra våra inköpsaktiviteter strävar vi efter att öka effektiviteten i vår anbudsprocess. Det är därför vi förväntar oss att våra leverantörer svarar på anbudsförfrågningar genom Ivalua och noggrant går igenom krav och specifikationer som anges i anbudet. Endast inbjudna leverantörer kommer att få tillgång till SSAB:s RFP:er (dvs. de är inte offentligt tillgängliga).

Tre personer går på en gata