Digitalt samarbete med e-sourcingverktyg

SSAB Procurement använder e-sourcingverktyget Ivalua för att registrera, bedöma och godkänna våra leverantörer och tillhandahålla en gemensam onlineplattform för att skicka ut förfrågningar och ta emot leverantörsanbud. Det tillåter köpare och leverantörer att utbyta anbudsinformation i en säker, snabb, rättvis och dedikerad miljö.

DocuSign används som ett elektroniskt signaturverktyg för att underteckna SSABs upphandlingskontrakt. DocuSign är kompatibel med det europeiska direktivet eIDAS.

Genom att samarbeta elektroniskt för att genomföra våra inköpsaktiviteter strävar vi efter att öka effektiviteten i vår anbudsprocess. Det är därför vi förväntar oss att våra leverantörer svarar på inköpsanbud genom Ivalua och noggrant går igenom krav och specifikationer som anges i anbudet.

How to participate as a supplier in a sourcing event in Ivalua