Välkommen till Oxelösund

På SSAB har säkerhet högsta prioritet. Ett säkert arbetssätt är lika viktigt för våra entreprenörer som för våra anställda.

Att arbeta säkert och att reagera på riskfyllt beteende hos sig själv och andra är avgörande för att förhindra olyckor på en arbetsplats. SSABs säkerhetsregler är framtagna för att värna om säkerheten för både entreprenörer, besökare och SSABs personal. Entreprenörer ansvarar för att sina anställda följer reglerna och om så inte sker innebär det ett kontraktsbrott.

 

Entreprenör har rätt till information från SSAB om vilka risker som finns på ett arbetsställe inför och under arbetets gång. Innan arbete påbörjas ansvarar entreprenören för att utföra riskbedömning.

 

Vi räknar med din medverkan i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete.

 

Ladda gärna ner appen SSG on Site till din telefon för att ta del av vad som krävs när du jobbar på SSABs område i Oxelösund. 

Välkommen till SSAB i Oxelösund!

Oxelösund för entreprenör

För att säkert få senast giltiga version av dokumenten ovan; kontakta Tjänstesamordningen i Oxelösund.

pdf 822 Kb
Standarder vid SSAB i Oxelösund
pdf 68 Kb
Användning av skylift och mobila plattformar vid SSAB i Oxelösund - interna regler (405697/3.0)
pdf 417 Kb
Arbete i slutet utrymme - interna regler (435501/5.0)
pdf 1.03 Mb
Risker innan arbete (RIA) -Säkert tillträde (676349/11.0)
pdf 859 Kb
Risker innan arbete – RIA checklista
pdf 560 Kb
Bryt, lås och verifiera - Interna regler (101911/15.0)
pdf 81 Kb
Heta arbeten – interna regler (31415/10.0)
pdf 404 Kb
Instruktion för byggnadsställningar hos SSAB EMEA, Oxelösund (213413/5.0)
pdf 2.39 Mb
Lyftanordningar och lyftredskap - interna regler för användning (743835/3.0)
pdf 766 Kb
Kontroll och underhåll av lyftanordningar (743834/2.0)
pdf 783 Kb
Personlig skyddsutrustning - SSAB Special Steels i Oxelösund
pdf 0.98 Mb
Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSABs anläggning i Oxelösund (31414/14.0)
pdf 969 Kb
Trafiksäkerhetsinstruktion för spårarbete (169168/31.0)
pdf 331 Kb
Vägtrafik och Passage (31298/39.0)
pdf 1.01 Mb
Minderårigas arbetsmiljö -regler för skolpraktikanter
Safety board

* I dokumentet ”Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSABs anläggning i Oxelösund” finns ytterligare beskrivning över gällande skyddsklädsel, punkt 4.9.

Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs produktionsort i Oxelösund