På den här sidan har vi samlat information för entreprenörer, som det är bra att gå igenom och eller förbereda före besök hos oss.
Det är viktigt att alla som ska arbeta som entreprenör hos oss på SSAB i Borlänge tar del av och följer de anvisningar som finns på den här sidan.
Utöver dessa generella krav så ställer SSAB Borlänge även krav på att entreprenörer ska ha genomgått den industrigemensamma utbildningen SSG Entré grundutbildning och SSG Entré Borlänge lokal utbildning för entreprenörer.
Här kan du läsa mer om hur du registrerar ditt företag hos SSG och kan ta del av deras utbildningar.

Generell information

pdf 96 Kb
Säkerhetsföreskrifter för anställda och entreprenörer på SSAB Borlänge
pdf 1.0 Mb
Villkor för entreprenader, SSAB Borlänge
pdf 0.98 Mb
Elsäkerhetsansvisningar- ELSA-bilagor
pdf 737 Kb
Information om RIA (Kommunikation om Risker Innan Arbete)
pdf 22 Kb
Personlig skyddsutrustning för anställda och entreprenörer
pdf 1.14 Mb
MIA Light – Utbildning för entreprenörer
pdf 91 Kb
Checklista för introduktion för entreprenör

På plats-information

doc 113 Kb
Företagsupplysning
doc 111 Kb
Beställning av nycklar och aktivering av passerkort
pdf 267 Kb
Körtillstånd
doc 174 Kb
Personallistan

Policies

pdf 116 Kb
Arbetsmiljö
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge