Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

12.02.2024

    50 000

82,6601

  4 133 005,00

13.02.2024

  120 000

82,1304

  9 855 648,00

14.02.2024

    65 000

83,5092

  5 428 098,00

15.02.2024

    65 000

84,6743

  5 503 829,50

16.02.2024

  100 000

84,7187

  8 471 870,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 07/2024

    400 000

  33 392 450,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 7 284 267

548 788 871,77

 

 

  

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

12.02.2024

141 000

82,0091

  11 563 283,10

13.02.2024

360 000

81,5222

  29 347 992,00

14.02.2024

200 000

83,0098

  16 601 960,00

15.02.2024

200 000

84,2411

  16 848 220,00

16.02.2024

300 000

84,3180

  25 295 400,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 07/2024

   1 201 000

     99 656 855,10

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 22 209 130

1 647 959 943,98

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 16 februari 2024 till 29 493 397 aktier, varav 7 284 267 aktier av serie A och 22 209 130 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288