Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

26.02.2024

  97 000

78,7240

7 636 228,00

27.02.2024

  85 000

81,9940

6 969 490,00

28.02.2024

  85 000

82,8173

7 039 470,50

29.02.2024

  85 000

80,9000

6 876 500,00

01.03.2024

  85 000

80,3184

6 827 064,00

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 09/2024

    437 000

  35 348 752,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

  8 134 120

618 435 622,84

 

 

 

  

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

26.02.2024

290 000

78,1297

22 657 613,00

27.02.2024

260 000

81,5739

21 209 214,00

28.02.2024

250 000

82,4032

20 600 800,00

29.02.2024

255 000

80,7359

20 587 654,50

01.03.2024

250 000

80,2891

20 072 275,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 09/2024

  1 305 000

   105 127 556,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

24 743 710

1 854 622 551,06

 

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 01 mars 2024 till 32 877 830 aktier, varav 8 134 120 aktier av serie A och 24 743 710 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288