Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

19.02.2024

  80 500

84,8475

6 830 223,75

20.02.2024

  81 760

83,3581

6 815 358,26

21.02.2024

119 593

83,1829

9 948 092,56

22.02.2024

  47 000

82,2516

3 865 825,20

23.02.2024

  84 000

81,4107

6 838 498,80

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 08/2024

    412 853

  34 297 998,57

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 7 697 120

583 086 870,34

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

19.02.2024

223 580

84,5241

18 897 898,28

20.02.2024

270 000

83,1204

22 442 508,00

21.02.2024

227 000

82,9426

18 827 970,20

22.02.2024

249 000

81,6969

20 342 528,10

23.02.2024

260 000

80,8621

21 024 146,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 08/2024

   1 229 580

   101 535 050,58

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 23 438 710

1 749 494 994,56

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 23 februari 2024 till 31 135 830 aktier, varav 7 697 120 aktier av serie A och 23 438 710 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288