Mikropålar
Mikropålar

RR®- och RD®-mikropålar

Mikropålar erbjuder ett effektivt och enkelt sätt att genomföra pålningen

Den lättanvända och kostnadseffektiva skarvningsmetoden möjliggör snabb installation av RR®- och RD®-pålar med minimalt materialspill.

Mikropålar består av längdsvetsade stålrör, mekaniska skarvar, en bergsko och en tryckplatta.

Standardlängder på pålelement, tvärsnittsegenskaper för pålar och stålsorter, se SSABs Anvisningar för projektering och installation av RR®- och RD®-pålar.

 

Tillämpningar:

 • Kontor- och affärsbyggnader
 • Industribyggnader
 • Bostadshus
 • Offentliga byggnader
 • Väg- och järnvägskonstruktioner och broar

RR®-påle

Slagen RR®-mikropåle med effektiv skarvningsteknik

RR®-pålar är mikropålar som erbjuder snabb och kostnadseffektiv skarvning, liten massundanträngning, små vibrationsstörningar och hög bärförmåga. RR-mikropålar installeras med slagning eller tryckkraft.
Läs mer
RR-påle

 

RR®-påle

Slagen RR-mikropåle med effektiv skarvningsteknik

RR-pålar är mikropålar som erbjuder snabb och kostnadseffektiv skarvning, liten massundanträngning, små vibrationsstörningar och hög bärförmåga. RR-mikropålar installeras med slagning eller tryckkraft.

Konstruktion

Pålrör och delar

RR pålar levereras antingen som pålrör eller som färdiga pålelement med en yttre hylsskarv i ena änden av elementet.

Skarvning av RR-pålar

RR-pålarna använder friktionsbaserade skarvar som uppfyller kraven på styva skarvar i EN 1993-5.

 • I RR75–RR245-pålar är skarven en yttre dubbel konisk hylsskarv.
 • Den yttre skarven hålls på plats under slagningen genom svetsning, som görs på fabriken när skarven tillverkas. Ingen svetsning av skarven behöver göras på arbetsplatsen.
 • RR140–RR220-pålar kan också förlängas med en inre skarv vid behov.
 • RR270–RR320-pålar skarvas med svetsning.


Om skarvning görs genom svetsning finns rekommendationer om hur man skapar svetsade skarvar i SSABs anvisningar om utförande av svetsade skarvar.

Tryckplatta

Oftast installeras en tryckplatta på toppen av RR-mikropålen för att överföra laster från de överliggande konstruktionerna till pålen. Tryckplattan centreras på pålskaftet med en inre hylsa som
håller tryckplattan på plats. 

Bergskor

De mekaniskt fastsatta RR -jordskorna, bottenplattorna och bergskorna uppfyller kraven i PO-2016. Bergskodubbarna tillverkas av härdat specialstål, vilket säkerställer god inträngning i berget.

RD®-påle

Borrade mikropålar för borrning vid svåra markförhållanden

RD®-pålar kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.
Läs mer
RD-påle

RD®-pålar

Borrade mikropålar för borrning vid svåra markförhållanden

Pålarna kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.

Konstruktion

RD-pålar levereras antingen som pålrör eller som färdiga pålelement med gängade ändar.  

En RD-påle består av:

 • En tryckplatta på den övre änden av pålen
 • Utvändig gängad hylsa
 • Mellanrör (båda ändar gängade)
 • Startpåle (ena änden gängad)
 • En borrsko och rymmare (vid koncentrisk borrning) på nedre änden av pålen

 

RDT - RD®-påle med gängad skarv

RD-pålar skarvas antingen med en yttre gängad hylsa eller genom svetsning. Fördelen med gängad hylsskarv är:

 • Reducerad installationstid och färre gängvarv vid skarvning
 • Identiska gängade skarvar finns för alla stålsorter och godstjocklekar för respektive påldiameter - mindre risk att välja fel typ av skarv
 • Hög kvalité också vid svåra installationsförhållanden uppnås alltid

Gängskarven möter alla de krav som ställs och är CE-märkt. Draghållfastheten i skarven garanteras vara 50 % av pålens tryckhållfasthet.

 

Mantelinjekterad RR®-mikropåle

Mantelinjekterad RR®-mikropåle med monterad utrustning

Dessa pålar är huvudsakligen mantelburna mikropålar där pålens geotekniska bärförmåga förbättras genom kontinuerlig mantelinjektering. Lämpliga för friktionsjordar där de injekterade pålarnas höga axiella motstånd medger användning av väsentligt kortare pålar.
Läs mer

 

Mantelinjekterad RR®-mikropåle

Mantelinjekterad RR-mikropåle med tillbehör

Dessa pålar är huvudsakligen mantelburna mikropålar där pålens geotekniska bärförmåga förbättras genom kontinuerlig mantelinjektering. Lämpliga för friktionsjordar där de injekterade pålarnas höga axiella motstånd medger användning av väsentligt kortare pålar.

Konstruktion

RR-pålar levereras antingen som pålrör eller som färdiga pålelement med en yttre hylsskarv i ena änden av elementet.

Krage med injekteringshål

Vid installation av mantelinjekterade RR-pålar matas injekteringsbruk in i pålen uppifrån och släpps sedan ut i utrymmet och marken runt pålen genom injekteringshålen i nedre änden. En krage fästs i nedre änden av den slagna pålen för att skapa tillräckligt med utrymme för injekteringsbruket runt pålen. Injekteringshålen finns i pålens nedre ände.

Bygg starkare med högpresterande RRs®- och RDs®-stålpålar

Våra höghållfasta RRs®- och RDs®-pålar i kombination med effektiv dimensionering, lätt och snabb installation samt mindre miljöpåverkan än traditionella pålar skapar en lösning som nu är starkare än någonsin.

Genom att använda den högre stålsorten S550J2H kan lastkapaciteten ökas med upp till 20 % jämfört med stålsort S460MH. Pålens ökade lastkapacitet kan utnyttjas genom att använda mindre pålar eller minska antalet pålar. För kunden innebär det en betydande förbättring av den totala ekonomin i projektet.
Läs mer
RRs-pålar

 

Högpresterande RRs®- och RDs®-pålar

Högre lastkapacitet och lägre kostnader

RRs-pålarna finns i sju vanliga påldimensioner.

RR-pålarnas utomordentliga egenskaper, till exempel enkel och snabb skarvning med en yttre friktionsskarv samt andra påltillbehör, utnyttjas även i RRs-pålar tillverkade av höghållfasta stål.

Fördelar med höghållfast stål S550J2H i SSABs RRs-pålar:

Genom att använda den högre stålsorten S550J2H kan lastkapaciteten ökas med upp till 20 % jämfört med traditionella RR-pålar. Pålens ökade lastkapacitet kan utnyttjas för att minska antalet pålar.

Alternativt kan en RRs-påle i höghållfast stål ersätta en grövre RR-påle. Ett bra exempel på detta är påldimensionen RRs125/6.3 som lätt kan ersätta påldimensionen RR115/8.

Tillgängliga mikropålar: elementlängder och rörlängder. För projektspecifika dimensioner kontakta vår säljavdelning.

Fabriksdimensioner av RD- och RDs-pålelement och pålrör

Pålelementets längd (inkl. skarv)  
Pålrörets längd /exkl. skarv) 

12 m
 6 m
4 m 3 m
2 m
1,5 m
1,2 m
1,0 m
  6 m
12 m
16 m
 RR75 -
X
O
O
O
O
O
O
  X
O
-
 RR90 - X
O
O
O
O
O
O
  X
O
-
 RR115/6.3 O X
O
O
O
O
O
O
  X
O
O
 RR115/8 O
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR140/8 X
X
O
O O
O
O
O
  O
X
O
 RR140/10 X
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR170/10 X
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR170/12.5 X
O
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
 RR220/10 X
O
O
O
-
-
-
-
  O
X
O
 RR220/12.5 X
O
O
O
-
-
-
-
  O
X
O
 RR245/10 O O O - - - - -   O O O
 RR245/12.5 X O O - - - - -   O X O
 RR270/10 O O O - - - - -   O O O
 RR270/12,5 X O O  - - - - -   O X O
                         
RRs115/8 O
X
O
O
O
O
O
O
  O X
O
RRs125/6,3
X
X
O
O
-
-
-
-
  O
X
-
RRs140/8 X
X
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
RRs140/10 X
O
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
RRs170/10 X
O
O
O
O
O
O
O
  O
X
O
RRs170/12,5 X O O O O O O O   O X O
RRs220/10
X
O
O
O
-
-
-
-
  O
X
O
RRs220/12.5 X O O O - - - -   O X O
RRs245/10 O O O - - - - -   O O O
RRs245/12,5 O O O - - - - -   O O O
RRs270/10 O O O - - - - -   O O O
RRs270/12,5 O O O - - - - -   O O O
 X = lagerstorlek      O = projektspecifik storlek      – = ej i produktion

Fabriksdimensioner av RD- och RDs-pålelement och pålrörLängd på pålelement med gängade ändar 
  1 m
1,2 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
6 m
12 m
RDT90 O O O O O O O -
RDT115/6,3 O O O O O O O O
RDT115/8
O
O
O
O
X
O
O
O
RDT140/8
O
O
O
O
O
O
O
O
RDT140/10
O
O
O
O
O
O
X
O
RDT170/10
O
O
O
O
O
O
X
O
RDT170/12,5
O
O
O
O
O
O
X
O
RDT220/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDT220/12,5
O
O
O
O
O
O
X
O
RDT270/10  O O O O O O O O
RDT270/12,5 O O O O O O O O
RDT320/10 O O O O O O O O
RDT320/12,5 O O O O O O O O

RDTs115/8
O
O
O
O
O
O
O
O
RDTs140/8
O
O
O
O
O
O
O
O
RDTs140/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDTs170/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDTs170/12,5
O
O
O
O
O
O
X
O
RDTs220/10
O
O
O
O
O
O
O
O
RDTs220/12,5
O
O
O
O
O
O
X
O
RDTs270/10 O O O O O O O O
RDTs270/10 O O O O O O O O
RDTs320/10 O O O O O O O O
RDTs320/12,5 O O O O O O O O

X = lagerstorlek      O = projektspecifik storlek      – = ej i produktion

 


 Längd på pålrör utan gängor
  1 m
1,2 m
 1.5 m
2 m
3 m
4 m
6 m
12 m
12 – 16 m
16 – 34 m
RD90 O O O O O O X - - -
RD115/6.3 O O O O O O X O - -
RD115/8 O O O O O O O X O -
RD140-RD320 O O O O O O O X O O
RDs90 O O O O O O O - - -
RDs100 O O O O O O O - - -
RDs115/6,3 O O O O O O O O - -
RDs115/8 O O O O O O O X O -
RDs125/6,3 O O O O O O O X - -
RDs140-RDs320 O O O O O O O X O -

X = lagerstorlek      O = projektspecifik storlek      – = ej i produktion

 

 

Downloads

Document type
1,14 Mb
530 Kb
1,08 Mb
English
515 Kb
English