RD®-pålar

Borrade mikropålar för borrning vid svåra markförhållanden

Pålarna kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.

Konstruktion

RD-pålar levereras antingen som pålrör eller som färdiga pålelement med gängade ändar.  

En RD-påle består av:
  • En tryckplatta på den övre änden av pålen
  • Utvändig gängad hylsa
  • Mellanrör (båda ändar gängade)
  • Startpåle (ena änden gängad)
  • En borrsko och rymmare (vid koncentrisk borrning) på nedre änden av pålen
RDT - RD®-påle med gängad skarv

RD-pålar skarvas antingen med en yttre gängad hylsa eller genom svetsning. Fördelen med gängad hylsskarv är:

  • Reducerad installationstid och färre gängvarv vid skarvning
  • Identiska gängade skarvar finns för alla stålsorter och godstjocklekar för respektive påldiameter - mindre risk att välja fel typ av skarv
  • Hög kvalité också vid svåra installationsförhållanden uppnås alltid

Gängskarven möter alla de krav som ställs och är CE-märkt. Draghållfastheten i skarven garanteras vara 50 % av pålens tryckhållfasthet.