RR®-påle

Slagen RR-mikropåle med effektiv skarvningsteknik

RR-pålar är mikropålar som erbjuder snabb och kostnadseffektiv skarvning, liten massundanträngning, små vibrationsstörningar och hög bärförmåga. RR-mikropålar installeras med slagning eller tryckkraft.

Konstruktion

Pålrör och delar

RR pålar levereras antingen som pålrör eller som färdiga pålelement med en yttre hylsskarv i ena änden av elementet.

Skarvning av RR-pålar

RR-pålarna använder friktionsbaserade skarvar som uppfyller kraven på styva skarvar i EN 1993-5.

  • I RR75–RR270-pålar är skarven en yttre dubbel konisk hylsskarv.
  • Den yttre skarven hålls på plats under slagningen genom svetsning, som görs på fabriken när skarven tillverkas. Ingen svetsning av skarven behöver göras på arbetsplatsen.
  • RR140–RR220-pålar kan också förlängas med en inre skarv vid behov.
  • RR320-pålar skarvas med svetsning.


Om skarvning görs genom svetsning finns rekommendationer om hur man skapar svetsade skarvar i SSABs anvisningar om utförande av svetsade skarvar.

Tryckplatta

Oftast installeras en tryckplatta på toppen av RR-mikropålen för att överföra laster från de överliggande konstruktionerna till pålen. Tryckplattan centreras på pålskaftet med en inre hylsa som
håller tryckplattan på plats. 

Bergskor

De mekaniskt fastsatta RR -jordskorna, bottenplattorna och bergskorna uppfyller kraven i PO-2016. Bergskodubbarna tillverkas av härdat specialstål, vilket säkerställer god inträngning i berget.