Miljöansvar och hållbarhet

SSAB utvecklar nya produkter och tjänster för att förbättra våra kunders resultat inom hållbarhet och övergripande effektivitet.

Ladda ner certifikat

Livscykelanalyser för SSABs produkter finns att tillgå i form av miljövarudeklarationer (EPD). tillverkningskedjan från råvara till färdig produk kontrolleras noggrant

SSAB har infört CE-märkning för infrastrukturprodukter. Prestandadeklarationer (DoP) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter.

Värdekedja för infrastrukturprodukter

Vi hanterar och följer noggrant upp tillverkningskedjan från råvara till färdig produkt.

SSABs egen ståltillverkning i Norden följs av vår egen rörtillverkning för pålar och profilering av sektioner. Efter rörtillverkningen kommer skapande av mervärde och utrustning av pålar. Detta garanterar utmärkt produktionskontroll och hög produktkvalitet.

SSAB är en föregångare inom höghållfasta stålsorter. Nya lösningar möjliggör minskning av utsläpp och kolfotavtryck.

CE-märkning

SSAB var den första tillverkaren av stålpålar som införde CE-märkning av pålningsprodukter i maj 2013. SSABs vägräcken är också CE-märkta.

CE-märkningen omfattar hela pålkonstruktionen och anger kraven och överensstämmelsen för de mekaniska skarvarna. Den garanterar att produkten har tillverkats speciellt för pålning. Vägräckena har testats i krockprov enligt EN 1317.

Prestandadeklarationen (DoP) anger de tekniska egenskaperna hos CE-märkta produkter. Alla byggprodukter som omfattas av en europeisk harmoniserad standard eller för vilka en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats måste ha denna deklaration och vara CE-märkt.

Livscykelbedömningar

 

SSAB svarar på den ökade efterfrågan på livscykelanalyser i byggindustrin.

SSAB tillhandahåller miljöinformation i form av en miljövarudeklaration (EPD), som utarbetas enligt ISO EN 15804 och EN ISO 14025 och verifieras av tredje part. Miljövarudeklarationen för SSABs rörprodukter omfattar pålar, hålprofiler, precisionsrör, ledningsrör och stålprofiler Alla data för SSABs livscykelbedömning (LCA) baseras på de faktiska tillverkningsprocesserna vid stålverket och rörverket i Brahestad.

 

Bedömning av byggnadsmaterial i Sverige

SSABs stålpålar har klassificerats av Byggvarubedömningen och SundaHus i Sverige. I Byggvarubedömningen har SSABs stålpålar uppnått den högsta nivån, ”Rekommenderas”. I SundaHus Miljödata har SSABs stålpålar fått klass B (A–D), dvs. en produkt som inte orsakar risker för människors hälsa eller miljön.

 

Norska EPD-registret för produkter och tjänster

Miljövarudeklarationer för SSABs pålar, hålprofiler, precisionsrör, ledningsrör och stålprofiler är registrerade hos EPD-Norge. Registret tillhandahåller miljöinformation på ett standardiserat och objektivt sätt. SSABs deklaration verifieras av en godkänd oberoende kontrollant och godkänns av Norwegian EPD Foundation. Deklarationen skapas enligt fastställda produktspecifika regler (PCR). Utöver kraven i den europeiska standarden EN 15804 kräver PCR att transporter från produktionsplatsen till användaren (modul A4) är inräknade och att den nationella elektricitetsmixen används i EPD:n. Mer information finns i EPD:n.

LEED-poäng för stålpålar

Byggande i stål har många fördelar som knyter an till grönt byggande – konstruktionerna är lätta, byggnadstiden är kort och materialet är extremt återvinningsbart.

SSAB erbjuder relevanta produktdata och anvisningar för hur våra lösningar kan hjälpa kunderna att få höga betyg. SSAB har långvarig erfarenhet och kompetens inom miljöcertifiering av byggnader och har som mål att stödja kunderna i deras ansökan om certifiering. SSAB har kunskapen och förmågan att hjälpa kunderna med miljöcertifieringssystem som LEED.

Alla pålar

Kriterium 4 Återanvänt innehåll, 1–2 poäng

Andelen återvunnet material i en produkt beräknas utifrån den totala materialkostnaden. LEED-kriterier:

 • 1 LEED-poäng: det återvunna innehållet i alla råvaror är 10 procent
 • 2 LEED-poäng: det återvunna innehållet i alla råvaror är 20 procent

Uppskattat återvunnet innehåll i stålprodukter som pålar, balkar, pelare, takstolar, lastbärande plåtar och stålbeklädnader är 25 procent.

Kriterium 5 Regionala material, 1–2 poäng

Andelen regionalt producerat material i en produkt beräknas utifrån den totala kostnaden för material , LEED-poängkrav:

 • 1 LEED-poäng: andelen regionalt material i alla råvaror är 10 procent
 • 2 LEED-poäng: andelen regionalt material i alla råvaror är 20 procent

Poäng ges när det totala transportavståndet för produkternas råvaror är mindre än 800 km.

Energipålar

Kriterium 2 Förnybar energi på byggplatsen

Använd förnybara energisystem på byggplatsen för att balansera energikostnader.Beräkna projektprestanda genom att uttrycka energin som produceras av förnybara system som en procentsats av byggnadens årliga energikostnad, och använd tabellen nedan för att avgöra hur många poäng som erhålls.

Använd byggnadens årliga energikostnad som beräknats i EA-kriterium 1: Optimera energiprestanda eller databasen i U.S. Department of Energy's Commercial Buildings Energy Consumption Survey för att avgöra den uppskattade åtgången av el. Minsta godkända andel förnybar energi för varje poängtröskel är som följer:

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Procentsats förnybar energi
  Poäng
   1%  1
   3%  2
   5%  3
   7%  4
   9%  5
   11%  6
   13%  7
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Procentsats förnybar energi
    1%
   Poäng
    1
   Procentsats förnybar energi
    3%
   Poäng
    2
   Procentsats förnybar energi
    5%
   Poäng
    3
   Procentsats förnybar energi
    7%
   Poäng
    4
   Procentsats förnybar energi
    9%
   Poäng
    5
   Procentsats förnybar energi
    11%
   Poäng
    6
   Procentsats förnybar energi
    13%
   Poäng
    7

   BREEM-poäng för stålpålar

   Byggande i stål har många fördelar som knyter an till grönt byggande – konstruktionerna är lätta, byggnadstiden är kort och materialet är extremt återvinningsbart.

   SSAB erbjuder relevanta produktdata och anvisningar för hur våra lösningar kan hjälpa kunderna att få höga betyg. SSAB har långvarig erfarenhet och kompetens inom miljöcertifiering av byggnader och har som mål att stödja kunderna i deras ansökan om certifiering. SSAB har kunskapen och förmågan att hjälpa kunderna med miljöcertifieringssystem som BREEAM.

   Alla pålar

   MAT 03 Ansvarsfull materialförsörjning – 1 till 3 poäng

   Råvaran för produktionen är varmvalsad bandplåt som tillverkas vid SSABs stålverk i Brahestad i Finland och bearbetas till pålningsprodukter vid olika SSAB-anläggningar. Alla produktionsprocesser är ISO 14001-certifierade.