Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

26.10.2023

100 000

62,9659

6 296 588

27.10.2023

95 500

64,9110

6 198 997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 43/2023

195 500

63,9160

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

195 500

63,9160

 

  

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

26.10.2023

314 000

60,5331

19 007 395

27.10.2023

297 000

62,4516

18 548 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 43/2023

611 000

61,4656

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

611 000

61,4656

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 27 Oktober 2023 till 806 500 aktier, varav 195 500 aktier av serie A och 611 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288