Arendal

 

Våren 2020 gick proppen ur marknaden – flera av våra viktigaste kundsegment slutade i princip att köpa material, och vi såg försäljningen halveras. Våren 2021 har vi ett helt motsatt läge.

Efterfrågan är urstark i alla viktiga kundsegment, marknaden är omättlig.  

Vad har vi då gjort i Arendal för att hänga med den våldsamt höga efterfrågan?

När det gäller materialtillgång så är vi relativt lyckligt lottade. Varje vecka rullar det in 8-10 tågset med sammanlagt drygt 5.000 ton SSAB-material från våra egna verk i Borlänge och Hämeenlinna.

I dagsläget med en ganska rejäl försening, men ändå med en grundtrygghet att vi får de volymer som avtalats med våra verk.

Produktionskapacitetsmässigt så har vi verkligen fått stretcha oss. Dels med tanke på att vi från mitten av maj i år har monterat ned en av våra största slittlinjer, S1, för att installera en helt ny maskin (se separat nyhet), dels med tanke på att sjukfrånvaron under en tid varit relativt hög kopplat till Folkhälsomyndighetens Covid-19 riktlinjer. Det här är de huvudaktiviteter vi har drivit för att komma i så bra balans som möjligt i väntan på vår nya slittlinje, som i sig kommer ge en välkommen kapacitetsökning från början av september:

·      Vi har successivt ökat vår grundbemanning, målet är att ha full bemanning för 110% produktionstakt enligt vår standardiserade bemanningsplan i samtliga produktionslinjer. Vi är snart där.

·      Under mars-april har vi använt ett trygghets- och flexibilitetsavtal som tecknats med IF Metall för att möjliggöra 40 h extra arbetstid för samtliga produktionsmedarbetare – i gengäld görs motsvarande tidsuttag under sommar- och julledigheter.

·      Under stängningen av S1 har vi infört helgskift i övriga slittlinjer – det gör att vi kan hålla budgeterade produktionsvolymer, trots volymbortfallet i S1

·      Vi har även lagt ut en del affärer på legoproduktion för att minska trycket på vår verksamhet

Sammanfattningsvis så arbetar vi intensivt för att leva upp till vår vision att vara Nordens premiumpartner för smarta stållösningar.

Våra kunder ska känna att vi är en pålitlig partner, och att vi gör allt för att hitta lösningar både på kort och lång sikt som utvecklar både oss och våra kunder.