Risk och tillbuds rapportering systemet i MIA

(Metallindustrins avvikelsesystem för bättre arbetsmiljö)

På SSAB Europe SSC jobbar vi kontinuerligt med säkerhet och uppmanar alla anställda att lägga in riskobservationer i MIA systemet, så snart något som skulle kunna påverka säkerheten observeras. Vi jobbar med tunga artiklar och en olycka kan bli riktigt allvarlig. En Mia kan gälla allt mellan marken du går på och hur vädret är för tillfället. Detta görs för att uppmärksamma alla på att tänka till och verkligen se vad som kan gå fel och agera därefter

Allt som uppmärksammas tas upp och åtgärdas i den mån det går att göra. Vädret är exempel på vad vi inte KAN påverka (i närtid), men om vi uppmärksammar risken kan vi själva påverka hur vi hanterar det och vara försiktiga när det behövs. 

Nedan är exempel på vad som kan dyka upp. 

  • Skärskada på finger
  • Brandlarm hörs inte i utlastningshall
  • Snubbelrisk
  • Olycka
  • Riskobservation
  • Riskobservation

 

Alla ärende som lägg in i MIA-Systemet följs upp och åtgärdas av processägaren inom området. Vissa fall kräver större utredningar för att förhindra att samma observation uppstår igen. Återkoppling till personen som lagt in ärendet skall göras och är oerhört viktigt. Personen som lagt in ärendet förväntar sig det. Sättet vi arbetar med MIA-systemet gör att vi alla tillsammans tar ansvar för vår arbetsmiljö inom SSAB

Alla anställda i olika positioner på SSAB Europe SSC har lärt sig att se möjliga risker och därför kunna hjälpa till att undvika olyckor. För att ytterligare ha fokus på säkerheten går samtlig personal, både kontors- och produktionspersonal en 7-dagars säkerhetsutbildning där fokus ligger på säkerhet, personlig utveckling och coaching samtal

All personal är utbildad i HLR och 1:a-hjälpen. Dessa utbildningar görs med jämna mellanrum för att alla nyanställda skall kunna gå och de som redan gjort kursen kan friska upp kunskapen. Vi genomför även iscensatta olyckor för träning av det vi lärt oss.

Sättet SSAB Europe SSC jobbar med gällande säkerhet gör att alla medarbetare kan känna en trygghet. Trivseln hos personalen ökar när man känner att man blir ”lyssnad på” och har något att säga till om.

Säkerhet – både personlig och allmän – är viktig!

 

Anette Karlsson

Innesäljare på SSC

SSAB Europe SSC AB