Här utvecklar Jan sina tankar om hur arbetet kommer att drivas:

Oftast när man talar om miljön så far tankarna till natur och utsläpp, men miljö handlar om så mycket mera.:

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är en viktig ledstjärna för en hållbar strategi inom Stålservicecentret i Arendal.

Arendal ska bidra till en bättre värld genom att utbilda, coacha och inspirera medarbetare och kunder i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vi ska ta fram en plan för att bedriva fossilfri verksamhet i Arendal så fort som möjligt. Här ingår områden som energi, fjärrvärme, truckbränsle, hydrauloljor och emballage. En viktig del är att göra långsiktiga klimatsmarta avtal med våra leverantörer.

Vi behöver även minska vår resursförbrukning. Idag har vi en del avfall i vår process som vi vill minska, det är till exempel träemballage, plastemballage och dieselolja. Där gäller det att vi har rätt partner och att vårt avfall blir en tillgång istället för ett slöseri eller i värsta fall en miljöbov. Det kan vi åstadkomma genom t ex retursystem för träemballage, där vi ser att stora resurser slängs i stället för att de återanvänds. Vi vill även minska energianvändningen vid till exempel produktion och på kontor genom nya arbetssätt och rutiner. Hållbarhet och livscykeln i vad vi gör måste bli en naturlig del i vårt dagliga arbete och de beslut vi tar.

Vi är redan i dag väldigt duktiga på att sortera och att ta hand om vårt produktionsskrot, vi har ju en unik produkt som kan återvinnas hur många gånger som helst.

 

Vi önskar på ett positivt sätt påverka hur våra medarbetare tar sig till jobbet, och vilka möjligheter vi som arbetsgivare kan bidra med för att minska avtrycken som blir när man tar sig mellan sitt hem och sitt arbete. Det kan vara genom att anpassa arbetsscheman så att restiden blir kortare genom att man slipper stå i bilköer, och att se till så att de medarbetare och externa besökare som kör elbil kan ladda bilen hos oss.

 

Även revidering av policys och processer behövs för att utveckla oss och för att leda utvecklingen inom vår bransch. Världen förändras och vi måste följa med för att vara en attraktiv arbetsgivare, ett företag som tar ansvar för nästa generation. Jag ser verkligen fram emot att leda det här arbetet.

Jan Bjäreborg

Miljö- och hållbarhetsansvarig SSC Arendal