SSC Arendal – en IATF-certifierad kvalitetsleverantör

 

-Med ett ledningssystem enligt IATF 16949:2016 uppfyller vi krav från kunder med högt ställda krav på kvalitet och produktivitet. Det innebär krav på processtyrning, uppföljning av verkan och effektivitet och engagerade och motiverade medarbetare. Sammantaget är det en kvalitetsstämpel som gör att våra kunder kan känna fullt förtroende för att vi har kontroll på vår verksamhet, säger Sandra Johansson, nytillträdd chef HSQ hos SSC Arendal.

IATF 16949:2016 är en standard på kvalitetsledningssystem med tilläggskrav utöver kravpunkter i ISO 9001 för OEM- leverantörer till fordonsindustrin. Tillsammans med kundens specifika krav utgör IATF 16949:2016 kravbilden vilket leverantören skall uppfylla för att bli certifierad. Målet med IATF 16949:2016 är att implementera ett ledningssystem för att åstadkomma ständiga förbättringar och att förhindra fel, minska variation och förluster i försörjningskedjan.

Sandra Johansson, Chef HSQ