SSABs huvudsakliga fokus är att hålla vikten nere och kostnaderna så låga som möjligt, eftersom elbilar blir allt mer populära. Det innebär att efterfrågan på kallvalsade AHSS-stål kommer att bli större än någonsin, i syfte att driva innovationer som leder mot en mer hållbar framtid. 

– Sidokrockskyddsbalkar, stötfångare, takstolpar och säten är några av de traditionella bilkomponenterna som tillverkas med SSAB:s Docol-stål. Docol har dock en mycket större potential, i synnerhet när det gäller elbilar där nya komponenter som exempelvis batteriskydd kommer in i spelet, säger Arnaud Guerendel, global chef för automotive-försäljningen hos SSAB Europe. 

Starka, lätta stål är ett hållbart alternativ

Under 2010 låg genomsnittsvärdet för koldioxidutsläpp inom EU på 140 g/km. De nya EU-målen för 2025 strävar efter att halvera genomsnittsvärdet för 2010. Eldrivna fordon kommer att bli en av de största drivkrafterna för att nå detta mål. 

Eftersom vikten påverkar bilens rullmotstånd kommer användningen av starka, lätta stållösningar att vara mycket viktiga. Och allteftersom starkare, kallvalsade AHSS-stål blir tillgängliga för OEM-tillverkare kommer det att bli möjligt att minska vikten hos komplexa komponenter utan den dyra och energikrävande processen för varmvalsning. 

Konkurrensfördelar för biltillverkare

Elbilsbatterier är dyra och de måste skyddas mot skräp på vägen eller läckande farliga material vid en potentiell krock. Batteriskydd som tillverkas av Docol AHSS-stål kan hjälpa till att garantera högsta möjliga skydd med lägsta möjliga vikt och det är dessutom mycket kostnadseffektivt. 

Kallvalsade AHSS-stål och eldrivna fordon kan tillsammans utgöra en bra kombination för att minska de globala koldioxidutsläppen och förbättra bilarnas prestanda, vilket ger biltillverkarna en bra konkurrensfördel. 

Docol 980CP: http://www.ssab.com/products/brands/docol/products/docol-980cp#!accordion=downloads

Docol 1500M: http://www.ssab.com/products/brands/docol/products/docol-1500m 

En elbil är ett fordon som drivs av en eller flera elmotorer som använder elenergi som lagras i laddningsbara batterier eller genom andra energilagringsenheter. Den första elbilen tillverkades redan på 1880-talet. Sedan 2008 har det skett en renässans av tillverkningen av eldrivna fordon, tack vare framsteg inom batteri- och energihantering, oro om stigande oljepriser och behovet av att minska utsläppen av växthusgaser.https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car