– Den certifiering vi tilldelats stödjer uppnåendet av SSABs tillväxtmål inom fordonsindustrin liksom ökad försäljning av premiumprodukter. IATF-certifieringen är ett erkännande av vårt långsiktiga och hårda arbete i Tavastehus. Den innebär också att vi kan visa kunderna inom fordonsindustrin att vår produktion uppfyller kraven i denna standard, säger Olavi Huhtala, divisionschef för SSAB Europe.

Att upprätthålla certifieringen innebär en kontinuerlig process som kräver att vi övervakar prestanda och leveranssäkerhet för våra produkter. DNV GL kommer att genomföra revisioner på anläggningen varje år.

SSAB Tavastehus tillhandahåller premiumprodukter till kunder inom fordonsindustrin. Dessa produkter inkluderar ultrahållfast galvaniserat stål, som bland annat används vid tillverkning av säkerhetskomponenter i bilar.

Rörvalsverket i Tavastehus och SSAB Borlänge i Sverige har sedan tidigare denna certifiering. Certifieringsprojekt pågår för närvarande på anläggningarna i Brahestad (Finland) och Arendal (Sverige).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olavi Huhtala, divisionschef för SSAB Europe, tel. + 358 20 592 9157