Kundcase

Ledande på fältet med Strenx® konstruktionsstål

20 januari 2022 6 min läsning

Equalizer pneumatisk såmaskin

Information om fallstudien

Land Sydafrika
Företag Equalizer
Industri Jordbruk, skogsbruk, fiske
Brand program My Inner Strenx®

Det sydafrikanska företaget Equalizer tar en ära i att tänja på gränserna inom jordbruket. De är ledande inom konstruktion, tillverkning och global distribution av utrustning för plantering och sådd, och företagets produkter hjälper jordbrukare att sänka sina kostnader och öka produktiviteten och avkastningen. Man har nått dit med hjälp av Strenx® höghållfast konstruktionsstål, som utgör kärnan i konstruktionsprocessen.

Tänjer på gränserna för jordbruksutrustning

Enligt Equalizer har konstruktion av så- eller planteringsmaskiner för jordbruk en hel del gemensamt med konstruktion av broar. Styrka/vikt-förhållandet måste vara i perfekt balans.

För att klara utmaningarna relaterade till vikt och styrka har Equalizer övergått till höghållfast konstruktionsstål för alla sina större planterings- och såmaskiner.

Information om fallstudien

Land Sydafrika
Företag Equalizer
Industri Jordbruk, skogsbruk, fiske
Brand program My Inner Strenx®

”Man kan inte bara öka vikten eftersom det leder till en opraktisk maskin som kräver hög motoreffekt för att kunna penetrera marken. För att maskinen ska kunna utföra sin avsedda uppgift måste den vara så lätt som möjligt men även så stark som möjligt”, förklarar Gideon Schreuder, VD på Equalizer.

Större, men ändå lätt

Den pneumatiska såmaskinen Equalizer är ett bra exempel på innovation med hjälp av höghållfast stål. Arbetsbredden är den största i sitt slag i Afrika 
och i nivå med största såmaskinerna globalt, och den är den enda maskinen i världen som klarar en nyttolast på 10 ton. Detta innebär många fördelar 
för jordbrukarna.

”En jordbrukare kan så ytterligare 5 hektar per timme med den här maskinen, vilket är en hel del”, förklarar Nicholas Davies. ”Samtidigt kan man spara cirka 420 liter dieselbränsle under hela såperioden.”

Tre viktiga fördelar med Strenx® prestandastål

40 procent viktbesparing vid uppgradering till Strenx® rör 700MLH och Strenx® 700

Så fler hektar per timme

5 procent årlig dieselbesparing

Från första början

Equalizer grundades år 2000, och tusentals av företagets produkter är nu i bruk. Equalizer började använda Strenx® år 2004 och har aldrig ångrat sitt beslut.

”Vi har använt specialstål från första början och allt skulle ha varit mycket svårare utan det”, förklarar Gideon Schreuder. ”En av de första enheter vi konstruerade med specialstål blev cirka 40 procent lättare jämfört med den ursprungliga konstruktionen baserad på S355-stål.”

Under årens lopp har Strenx® gjort det möjligt för Equalizer att uppnå de prestanda som kunderna vill att produkterna ska ha, som lång livslängd och hög tillförlitlighet. Utöver dessa två nyckelfaktorer har detta även gjort företaget konkurrenskraftigt på global nivå.

Som Nicholas Davies, produktionsdirektör på Equalizer förklarar, är målet när man konstruerar en ny produkt inte bara att uppgradera med specialstål.

”Vi kände redan till fördelarna med höghållfast stål. Så vi vill göra allting rätt från första början. Därför ser vi till att integrera höghållfast stål redan i originalkonceptet och maskinens grundkonstruktion.”

Höghållfasta stålrör

Equalizers framsynta konstruktionstänkande har lett till att de börjat intressera sig för höghållfasta stålrör. Detta har öppnat många dörrar och gett dem möjlighet att skapa produkter med större räckvidd och mångsidighet.

”Equalizer undersöker nu möjligheten att använda höghållfasta rör som komponenter i sina maskinramar”, förklarar Ricardo de Villiers, teknisk utvecklingschef för SSAB Special Steels söder om Sahara. ”De ser det som betydligt mer kostnadseffektivt än tidigare lösningar och har till och med börjat använda Strenx® rör 700MLH i stället för den lägre materialkvalitet de använde tidigare.”

För att hantera potentiella problem som högfrekventa lastcykler till följd av vibrationer vid arbete i ojämn mark kommer Equalizer att arbeta med SSAB för att fastställa rätt strategi när det gäller stålrörens kvalitet och tjocklek för varje framtida komponent.

My Inner Strenx

Ger din utrustning högre prestanda

Equalizer blev nyligen medlem i SSABs program My Inner Strenx® för tillverkare som har ambitionen att producera bästa möjliga produkter med hjälp av Strenx® prestandastål. Det ger dem utökad tillgång till support från SSAB och är ett sätt för operatörer och slutanvändare att identifiera tillverkare och produkter som använder sig av förstklassigt stål och kvalitetsstyrd produktionsteknik.

Via programmet kommer Equalizer att få råd och stöd från SSAB vid utveckling av nya lösningar.

”Under årens lopp har specialstål gett oss möjlighet att konkurrera – en satsning på att bli bättre än någonsin tidigare och skapa konstruktioner i världsklass”, säger Gideon Schreuder. ”För att nå dit måste man ligga i framkant och Strenx® har gett oss den möjligheten.”

Alla de senaste nyheterna om Strenx® prestandastål

Instagramvy av webbplatsen Strenx_Official

Följ Strenx®

Strenx® finns på olika sociala medier. Vi strävar efter att kommunicera med olika teman, följa utvecklingen i vår bransch och dela intressant innehåll.
Prenumerera på Special Steels nyhetsbrev

Prenumerera på Special Steels nyhetsbrev

Anmäl dig idag till Special Steels nyhetsbrev för att få senaste nytt om Strenx® prestandastål varje kvartal