Kundcase

Billiftar når nya höjder med Strenx®-stål

27 augusti 2021 6 min läsning

""

Information om fallstudien

Land Sydkorea
Företag Horyong
Industri Lyft
Brand Program My Inner Strenx®

Ta reda på hur högt en billift från Horyong når med Strenx® höghållfast stål, och erbjuder kunderna den kvalitet, säkerhet och hållbarhet de efterfrågar – förutom trygghet.

I takt med att urbaniseringen fortskrider världen över ökar även behovet av bostäder och byggnader, vilket ökar efterfrågan på tung utrustning som är säker och hållbar. Horyong från Sydkorea uppfyller detta behov genom att producera skyliftar som kombinerar bästa möjliga konstruktion med högsta möjliga kvalitet.

Det lyckas de med genom att nästan uteslutande använda högpresterande Strenx®-stål i sina mobila arbetsplattformar, där det ställs krav på att operatörerna kan arbeta säkert på höga höjder och ofta svåråtkomliga platser.

90–95 procent Strenx® används för att skapa säkra mobila arbetsplattformar som når högt

Soo-jeong Lee, seniorforskare på Horyong, förklarar vad företagets kunder vill ha ut av en mobil arbetsplattform.

”Jag tror att säkerhet är den viktigaste faktorn för våra kunder, och vår utrustning är känd för att hålla”, säger hon.

Det är en viktig anledning till att företaget använder olika stålsorter med hög sträckgräns i sina billiftar och andra fordon. Horyong använder en kombination av Strenx® 700, Strenx® 900 och Strenx® 960. Med sträckgränser på 700 MPa och högre kan Strenx® utsättas för betydligt större påfrestningar än exempelvis S355-stål. Detta innebär att tunnare dimensioner kan användas vid samma belastningsnivå, eller att belastningsnivån kan ökas med samma dimension. Oavsett vilket är en högre sträckgräns en fördel både när det gäller produktion och prestanda.

Soo-jeong Lee fortsätter:
”När vi konstruerar våra billiftar med vikarmar och teleskopbommar för arbete på hög höjd använder vi 90–95 procent Strenx® prestandastål i utrustningen. Strenx®-stål är tillförlitligt och ger kunderna den trygghet de eftersträvar. För vid arbete på så höga höjder kan skakningar och böjningar leda till farliga situationer som kunderna förstås vill undvika”, säger hon.

”Säkerhet och lång livslängd har högsta prioritet för våra kunder. De förlitar sig på våra produkter och på Strenx® prestandastål”

Soo-jeong Lee, seniorforskare på Horyong

Horyong tillverkar de högsta billiftarna med teleskopbommar och vikarmar i Sydkorea – den högsta når upp till 75 meter.

Information om fallstudien

Land Sydkorea
Företag Horyong
Industri Lyft
Brand Program My Inner Strenx®

Stor räckvidd, avancerad teknik och hög hållfasthet

Från Horyongs 68 359 kvadratmeter stora anläggning i Gimje skeppar företaget sina billiftar, kranbilar och miljövänliga eldrivna bomliftar över hela landet. Det exporterar också sina produkter till länder runt om i världen.

Bilmonterade liftar används främst vid byggnation och arbete på hög höjd, till exempel byggnadsunderhåll. Med nästan 30 års forskning och utveckling i ryggen producerar Horyong de högsta billiftarna med teleskopbommar och vikarmar i Sydkorea – den högsta når upp till 75 meter. För att fordonen ska bli effektivare genom att lyfta mer material och nå högre måste konstruktionen väga så lite som möjligt.

”Strenx®-stål höjer kvaliteten på våra produkter. Genom att tillverka fordon av Strenx® prestandastål tror jag att vi kan minska vikten och skapa ännu mer innovativa konstruktioner”, säger Soo-jeong Lee.

""
”Strenx®-stål är tillförlitligt och ger kunderna den trygghet de eftersträvar. För vid arbete på så höga höjder kan skakningar och böjningar leda till farliga situationer som kunderna förstås vill undvika”, säger Soo-jeong Lee, seniorforskare på Horyong.

Nya och förbättrade billiftkonstruktioner på gång

Enligt Horyongs försäljningschef Park Cheol kommer lätta men ändå höghållfasta mobila arbetsplattformar i höghållfast konstruktionsstål att hjälpa företaget att förnya och förbättra sina produkter.

”Vi använder Strenx®-stål eftersom vi vill hålla jämna steg med den globala trenden, som handlar om att göra utrustningen lätt. Jag tror att det är något vi kan dra nytta av i framtiden på marknaden för tung utrustning för att minska vikten och bli ännu effektivare”, säger Park Cheol.

Medlemskap i My Inner Strenx®

Horyong är medlem i My Inner Strenx®-programmet och visar stolt upp My Inner Strenx®-skylten på sin certifierade utrustning.

”Certifieringen innebär att kunderna litar på våra produkter eftersom de har förtroende för SSABs produkter”, säger Soo-jeong Lee.

Park Cheol drar nytta av den nära relation med SSAB som företaget har som programmedlem.

”Eftersom vi är en del av My Inner Strenx®-programmet ger SSAB oss omfattande och prioriterad support om stålens tekniska egenskaper. Så vi kan lära oss mer om hur vi kan använda dem och därmed utveckla nya produkter. Jag är säker på att samarbetet kommer att ge oss ännu bättre resultat i framtiden”, säger han.

Kundfördelar

  • Konsekventa materialegenskaper, bland annat snäva tjockleks- och planhetsgarantier, gör att de kan bygga stabilare lyftarmar.
  • Omfattande konstruktions- och produktsupport från SSAB, särskilt inom svetsning och formning.
  • Konstruktörerna arbetar lika lätt med höghållfast Strenx som med alternativa material.
  • Strenx® förbättrar säkerhetskritiska arbetsplattformar genom att göra fordonen användarvänliga och lätta att manövrera
  • Lägre vikt med bibehållen hållfasthet

SSAB-stål som används i Horyongs produkter

""
”Vi använder Strenx®-stål eftersom vi vill hålla jämna steg med den globala trenden, som handlar om att göra utrustningen lätt. Jag tror att det är något vi kan dra nytta av i framtiden på marknaden för tung utrustning för att minska vikten och bli ännu effektivare”, säger Park Cheol, Horyongs försäljningschef.

Strenx® högpresterande stål

Strenx® prestandastål kan göra dina produkter starkare, lättare, säkrare och därmed mer hållbara och konkurrenskraftiga. Vi kallar det prestandastål, eftersom det är mer högpresterande än vanligt konstruktionsstål.

Missa inte detta!